فاز نوین مبارزات زنان افغانستان!

شعار نان؛ کار و آزادی زنان مبارز کابل جرقه امید را به دل همه انسان های آزادی خواه ایجاد کرد. مبارزات زنان افغانستان علیه رژیم و حکومتی بود که قصد داشتند مثل دوره قبل شان زنان را بدون جنجال و دردسر از سر راه شان برداشته و با خیال راحت با افکار پوسیده و ضد زن شان حکومت کنند.

میترا یکی از هزاران زنی است که به دلیل شرایط افغانستان و آمدن طالبان، به ایران پناهنده شد.

از دیدن این صحنه بسیار منقلب شدم. چرا باید این بچه های کم سن و سال به جای داشتن زندگی خوب و شاد و به جای خنده و شادی به این وضع دچار شوند؟

اعلام جنگ طالبان علیه زنان و فاز نوین مبارزات زنان افغانستان!

سیر پیوستن و همدلی زنان افغانستان و اعلام حمایت و پشتیبانی زنان در گوشه و کنار جامعه با این مبارزات پتانسیل بالای مبارزاتی است که در دل جامعه نهفته است.

گزارش ارسالی از وضعیت زنان در ولایت بدخشان افغانستان

هرچند با روی ‌کار آمدن طالب‌ها تمام اقشار جامعه آسیب دیدند، اما در میان همه گروه‌ ها و اقشار زنان و نسل دانشگاهی بیش ‌ترین آسیب ‌ها را متحمل شده اند.

ارسالی از افغانستان به سازمان زنان هشت مارس

ستم بر زنان بشکل عریان تر و گسترده تر اعمال می شود و همه اختیارات زنان و دختران نسبت به بدن شان از آنها گرفته شده است.

همه فعالین زن دستگیر شده توسط طالبان زن ستیز، باید بدون قید وشرط آزاد گردند!

ما دستگیری تمنا زریاب پریانی و همه فعالین زن بازداشت شده را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی بدون قید و شرایط آنان هستیم. ما از همه نیروهای آزادیخواه، مترقی و انقلابی می خواهیم که برای آزادی همه فعالین زنی که به دلیل تن ندادن به احکام و قوانین ضد زن طالبان بازداشت و زندانی شده اند، بکوشند.

افزایش قتل ناموسی در افغانستان

ما زنان برده نمی‌شویم!

طالبان یکی از مرتجع‌ترین گروه‌های بنیادگرای اسلامی است که به شکل وحشیانه به زنان از سال‌های ۱۹۹۶ تا امروز ستم کرده است.

مردم افغانستان متاع گندیده و متعفن آمریکائی - پاکستانی به نام طالبان را تحمل نخواهند کرد!

در این اوضاع این حقیقت را باید در نظر داشت که به خاطر نبود یک رهبری انقلابی، رهبری که بتواند همه این خشم و نفرت مردم را در مبارزه آگاهانه و دراز مدت درخدمت به انقلاب، کانالیزه کند، آلترناتیوهای موجود دیگری هم چون رهبری احمد مسعود در میان مردم پایه می‌گیرد.

فریاد «نهِ» زنان به حکومت طالبان

ما جمعی از زنان افغانستان از سیاست طالبان و حکومت تروریست و زن ستیز که هیچ حق و حقوقی برای زنان قائل نیست معترضیم و به هیچ وجه رضایت نمی‌دهیم زن‌ها را از جامعه دور کنند.