گردن نگذاشتن نوجوانان دهه نود به حجاب اجباری !

پنج‌شنبه ۲ تیرماه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که نشان می‌داد عده‌ای از نوجوانان شیرازی در پارک بلوار چمران این شهر برای انجام بازی اسکیت تجمع کرده‌اند و بدون حجاب درحال صحبت هستند. ساعاتی پس از انتشار این ویدیو، رییس کل دادگستری استان فارس از «صدور دستور قضایی برای برخورد با عوامل هنجارشکنی و کشف حجاب» خبر داد و فرماندار شیراز نیز گفت ۱۰ نفر از این نوجوانان بازداشت شده‌اند. کارزار زنان: پاسخ جوانان شورشی دهه نود: بر نتابیدن اجبار در حجاب و اجبارهای دیگر . بر نتابیدن ستم های جنسیتی . نوجوانانی که حاضر نیستند تن به باید ها و نباید های رژیم حاکم بدهند.

کودک کار در ایران: چیزی برای از دست دادن ندارم

هشت مارس: با تشدید وضعیت اسفبار اقتصادی در کشور و گسترش فقر، روز به روز بر تعداد کودکان کار افزوده می شود. علاوه بر کودکانی که به دلیل فقر خانواده باید هر روز ساعت ها با دستفروشی و جمع آوری ضایعات، کار طاقت فرسا انجام دهند؛ مافیا های رنگارنگ فروش و توزیع مواد مخدر و بازار فروش سکس نیز دام های مخوف خود را گسترده اند تا این بی پناه ترین و با ارزش ترین سرمایه های کشور را برای کسب سود به بردگی بکشانند. کودکی آنان را که باید صرف بازی های کودکانه و آموزش و پرورش گردد، درخدمت چرخش بازار فروش مواد مخدر و فروش سکس می ربایند تا جیب های خود را پر کنند...!
- در کشوری که کوچکترین اعتراضات به سرعت ردیابی شده و به شدت مجازات می شود، آیا می توان تصور کرد که بدون همکاری و حمایت مسئولین و ارگان های ناظر، میلیون ها کودک در این شبکه ها به کار گرفته شوند. حکومت که قرار است مسئول مستقیم حمایت از کودکان باشد، خود عامل اصلی به بردگی کشیدن این کودکان است!

کار جدید توماج، هنرمند مبارز و مردمی برای هموطنان داغدار آبادان

هشت مارس: هنر ماندگار، هنری است که رابطه تنگا تنگ خود را با زحمتکشان - که اکثزیت مطلق جامعه را تشکیل می دهند - حفظ کرده و در خدمت رفع هر گونه ستم و استثمار در سطح جامعه ، گام بردارد!

آبادان : دیکتاتور سپاهی، داعش ما شمایید

خواستِ مردم آبادان!

خواست مردم آبان و خواست همه مردم دادخواهی است! این دادخواهی هم با به زیر کشیدن کل این رژیم می تواند حاصل شود!

زنان جسوردرمقابل نیرو های سرکوبگر می ایستند!

درود بر مردم زحمتکشی که لرزه بر اندام رژیم رو به مرگ جمهوری اسلامی انداختند!

زنان پیشرو در صف اول مبارزه!

مبارزات علیه رژیم جمهوری اسلامی در همه زمینه ها گسترش می یابد، یکی از آنها شعار نویسی است. در فیلم بالا زنی شجاع و جسور را می بینیم که نفرت خود و حرف اکثریت مردم را بر دیوار می نویسد. بدون شک شعار نویسی نه تنها یک شکل مبارزه است بلکه کاری آگاه گرانه است و روحیه بخش برای اقشار جامعه. یکی از اشکالی است که جوانان بشکل جمعی می توانند خود را سازمان داده و یک عمل مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی را به پیش برند. از پیج اینستاگرام: مبارزه برای جهانی بدون مرز (افغانستان-ایران)

عکس خامنه ای به آتش کشیده شد!

این بار دختری از الیگودرز در بلندای سکو می ایستد و عکس خامنه ای را به آتش می کشد!

ترانه ای از رپر ایرانی؛ حامد فرد

سخنان آتنا دائمی، زندانی سیاسی که اخیرا از زندان آزاد شده است.