صدای مادر جوان: در ۳۰ سالگی پیر شدم.

ترانه: شهروندان جهان

سخنان یک جوان کارگر ۲۰ ساله: چرا رای نمی دهم!

«انقلاب» از آلبوم «گریز» کریس دی برگ

گرامیداشت جانباختگان راه آزدی در روز دانشجو

جنبش دانشجویی بیدار است. امروز به احترام تاریخ و وظیفه‌ی انسانی خود همان‌طور که پیش‌تر فریاد زده‌ایم، ما دانشجویان آتش روشنی‌بخش راه فرداییم و خار چشم استبداد باقی خواهیم ماند. پای گذاشتن بر جای پای دانشجویان انقلابی و مبارز، که رد آن در حافظه تاریخی جامعه، دانشگاه و دانشجو، به وضوح باقی مانده و خواهد ماند؛ همان مبارزات بی پایان دانشجویان امروز، برای گرامیداشت و تداوم مبارزات همۀ دانشجویان آگاه و انقلابی، در تمامیِ دهه های گذشته است!

بهشت آلوده، اثری از یونس آذرمهر و حسن آذرمهر!

دمکراسی کجاست؟؟؟

دست امثال رضا پهلوی و حامیانش، که اسرائیل را «یگانه دمکراسی منطقه» می خوانند، تا آرنج تو خون کشته شدگان فلسطین است!

اسم من رشا است و فلسطینی هستم!

زنده باد اتحاد همه ستمدیدگان جهان زنده باد انترناسیولیسم

به یاد زنان قهرمان در آبان خونین ۹۸

برای گوهر عشقی و تمام خانواده های دادخواه

کاری از گروه همسرایی بهار