زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی زنان در ترکیه

زنان آگاه و مبارز مرز نمی شناسند! رقص زن افغانستانی به حمایت از مبارزات زنان ایران در کابل!

همبستگی آگاهانه زنان افغانستان، در اعتراض به قتل حکومتی ژینا امینی

هشت مارس: ستم بر زن جهانیست، مبارزه با ستم هم باید فراتر از مرزها و در سطح جهان به پیش برود. زنان ایران و افغانستان تحت حکومت های طالبانی، خیلی خوب با دردهای یکدیگر آشنا هستند و همواره در جبهۀ مشترکی می جنگند.

به آتش کشیدن حجاب اجباری

تهران زنان در صف اول مبارزه علیه قتل عمدمهسا امینی، توسط جنایتکاران حاکم!

می کشم، می کشم، هر آن که خواهرم کشت! مرگ بر دیکتاتور! ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲

ژینا راه آزادی را باز کرد!

خاله مهسا امینی در حالی کە در کنار مزار \"ژینا\" نشستە است، او را شهید می‌نامد و می‌گوید کە ژینا راه آزادی را برای جوانان وطن باز کردە است.

آهنگ شلاق از توماج و جاستینا - حجاب بی حجاب

به یاد مهسا امینی (ژینا)

ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم!

واکنش‌ها به مرگ شلیر رسولی

قوانین زن ستیزانه دست هر مردی را برای اعمال هر نوع خشونت علیه زنان باز گذاشته است. اگر شلیر تن به تجاوزداده بود، تحت قوانین ضد زن حاکم، او به «زنا» مرتکب شده بود ولی مرد متجاوز به چیزی متهم نمی شد!