مراسم سالگرد نیکا از سوی وزارت اطلاعات، زیر فشارهای امنیتی لغو شد!

هلیا بابایی شعری را به یاد مهسا امینی

از مصدومان چشم در خیزش انقلابی ۱۴۰۱، شعری را به یاد مهسا امینی می‌خواند. هلیا، ۱۶ ساله و ساکن اصفهان است و روز چهارم آبان ماه در جریان اعتراضات مورد اصابت ساچمه قرار گرفت و یک چشم و لبش آسیب دید. این خیزش سر باز ایستادن ندارد!

۲۵ شهریور۱۴۰۲، همزمان با سالگرد قتل حکومتی ژینا! در مکان مزار ژینا

شعارهای ضدحکومتی زنان در اتوبوس

سرود فاتحان خیابان، کاری از «درخت گردو»

می توانیم

همزمان با یکسالگی به قتل رسیدن ژینا و آغاز خیزش انقلابی زنان و مردان مبارز، صف زنان و مردان زحمتکش و ستمدیده از یک سو و لشگر جانیان حکومت ستم و استثمار از سوی دیگر خود را برای یک رویارویی بزرگ دیگر آماده می سازند.

تو موهات چون بهاره تو موهات شعله‌ واره

ما نظاره گر نبوده و نیستیم

ما بازیگران اصلی برای انجام انقلاب واقعی هستیم!

این نسل به دنبال آزادی و رهایی است!

روز شمار قیام ژینا