جنایتکاران زن ستیز جمهوری اسلامی مهسای مان را به قتل رساندند!

غم و خشم از دست دادن مهسا را باید در مبارزه و گسترش آن در خدمت به سرنگونی رژیم جنایتکار و زن ستیز جمهوری اسلامی قرار دهیم و پایه های جامعه انقلابی را بسازیم که آغازی برای پایان دادن به هر شکل از ستم جنسیتی باشد. این گونه می توانیم درس عبرتی به همه زن ستیزان سرمایه دار حاکم بر جهان بدهیم.

مردی می‌‌خواهد همسرش را به اتهام باکره نبودن در دادگاه طالبان سنگسار کند

قتل سرگل حبیبی و قتلهای ناموسی

سنگسار زن جوان پاکستانی قربانی قتل ناموسی توسط شوهر و برادرش

پرونده ۱۰ قتل ناموسی در ایران

زن کشی در مکزیک و نقش رئیس جمهور "سوسیالیست" این کشور

زمانی که فهمیدم یکی از ما زنده نخواهد ماند، آن رابطه را ترک کردم/ میدان

روایت تلخ یک قربانی خشونت خانگی

بدن زن به مثابه اخرین تیر خلاص

نه به سکسیسم! نه به راسیسم!