به نسل کشی هزاره ها پایان دهید!

هفتم اکتوبر ٢٠٠١ ایالات متحده امریکا و متحدانش زیر عنوان مبارزه با تروریسم و حمایت از حقوق زنان به افغانستان حمله نظامی کردند، که باعث سقوط حکومت طالبان گردید. حالا طالبان با حمایت همین امریکا دوباره قدرت را به دست گرفته اند.

در بستر جامعه ای که با عاملیت امپریالیسم امریکا، با حاکمیت طالبان، با حضور داعش و با ایفای نقشِ سایر بنیادگرایانِ مرتجعِ منطقه، در افغانستان مهیا گردیده است، هر روز فاجعۀ انسانی تازه ای را انتظار می کشیم.

در آخرین نمونه مرگبار این فجایع که تقریبا با بیست و یکمین سالگرد حملۀ نظامی امریکا، مصادف می باشد، حمله انتحاری واپسگرایان تاریخ، به آموزشگاه کاج که در ناحیه سیزدهم شهر کابل موقعیت دارد، ٥٤ نفر کشته و ١١٢ نفر زخمی به جای گذاشت. اغلب جانباختگان دختران جوانی هستند که در این مرکز مشغول آمادگی کانکور بودند. این آموزشگاه در محله دشت برچی، محله ای که اکثریت آنها را مردم هزاره تشکیل می دهند، قرار دارد و اکثریت کشته شدگان از ملیت هزاره اند.

ده ها تن به خاک و خون افتادند! به کدامین جرم؟

-          به جرم زن بودن؟

-          به جرم هزاره بودن؟

-          به جرم کسب علم و دانش؟

-         به جرم شیعه بودن؟

-         به جرم اقلیت بودن؟

کشته شدن ده ها دختر در این حادثه در راستای ماهیت زنستیزانه این جریانات مرتجع و بنیادگرا بوده و عمق دشمنی آنان را با زنان و هرگونه حضور اجتماعی شان به نمایش می گذارد.

نسل کشی در بین هزاره ها، که از اقلیت های قومی و مذهبی می باشند، یکی دیگر از اهداف این جنایتکاران فاشیست و نژادپرست است. اینها با تشدید اختلافات، جنسیتی، ملی، قومی و مذهبی در بین مردم، مانع از همبستگی همه اقشار زحمتکش جامعه علیه دشمن مشترک خود یعنی مرتجعین داخل و خارج از حکومت و همه حامیان امپریالیستی و منطقه ای شده و مسیر مبارزه مردم  را منحرف می سازند.

انتخاب یک مرکز آموزشی برای انفجار انتحاری، هم امر تازه ای نیست. نیروهای داعش که مسئولیت این جنایت را به عهده گرفته اند، بارها به مراکز آموزشی و به خصوص مراکز آموزشی دخترانه حمله برده و جنایات وحشتناکی را به بار آورده ند. دشمنی داعش با کسب علم و دانش آن هم بیش از همه برای دختران و زنان، بخش جدایی ناپذیری از ذهنیت تاریک اندیش و ضد زن این جریان می باشد. وقتی این دشمنی را با ممانعت حکومت زنستیز طالبان از تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و دومین سال محرومیت این دختران از ادامۀ تحصیل، مقایسه می کنیم از توافق و همراهی ضمنی طالبان با داعش در این کشتار، پرده برداشته می شود.

دشمنی آشکار طالبان با ملیت هزاره هم وجه فکری مشترک دیگر طالبان است با داعش. طالبان هر گونه صدای حق طلبانه هزاره ها را بشدت سرکوب می کند. زمین های آنان را غصب می کند و قتل های بی شماری توسط طالبان و یا وابستگان آن در این خطه انجام پذیرفته است.

یک روز بعد از این جنایت، زنان و دختران شجاع افغانستان در خیابان ها و دانشگاه ها به اعتراض پرداخته و با شعارهای «نسل کشی جنایت است، خاموشی خیانت است»، «عدالت عدالت، خسته‌ایم از جهالت»،«نسل‌کشی هزاره ها را متوقف کنید»، «نه به استبداد» و... اعتراض خود را به این عمل جنایتکارانه اعلام کردند. این تظاهرات با فیر هوایی و سرکوب شدید نیروی های واپسگرای طالبان رو به رو شد و تعدادی از معترضین دستگیر شدند. زنان و مردانی که موفق به فرار شدند به شدت لت کوب شده بودند.

برای تأمین آرامش، امنیت، رفاه و آزادی؛ چشم امید داشتن به الطاف امریکا و شرکایش، که با حمایت های خود، بنیادگرایان را بر سر مردم افغانستان حاکم ساختند، در بهترین حالت یک باور ساده لوحانه است.

برای پایان دادن به کشتار، نسل کشی، محرومیت، آوارگی، فقر، اعتیاد، تن فروشی، گرسنگی و فروش کودکان در افغانستان؛ همبستگی واقعی زنان و مردان زحمتکش، از هر جنسیت، ملیت، نژاد و مذهب؛ در صفی متحد برای سرنگونی انقلابی طالبان، علیه همۀ مرتجعین داخلی و منطقه ای و حامیان امپریالیست آنان، عاجل ترین ضرورت است.

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

اکتبر ٢٠٢٢