خواندن پیام در گردهم آیی اعتراضی در شهر برمنِ- آلمان

پیام ارسالی از کابل به سازمان زنان هشت مارس! - آزاده

آکسیون حمایت از مبارزات مردم ایران و در اعتراض به قتل مهسا «ژینا» امینی- آمستردام

۲۴سپتامبر ٢٠٢٢ میدان دام آمستردام
گزارش تصویری همراه با چند فیلم کوتاه از آکسیون حمایت از مبارزات مردم ایران و در اعتراض به قتل مهسا «ژینا» امینی.
حضور جوانان در این آکسیون چشمگیر بود. شرکت کنندگان از شهرهای دور و نزدیک هلند آمده و خشم و نفرت خودشان را از جنایات رژیم جمهوری اسلامی در شعارهای رادیکال و با صدای بلند ابراز می کرد. همچنین در حمایت از اعتراضات زنان علیه حجاب اجباری در ایران، این سمبل اسارت و بردگی زنان را به آتش کشیده شد.

برگزار کنندگان: زنان در هلند
- سازمان زنان هشت مارس مارس (ایران- افغانستان)
- بخشی از نيروهای چپ انقلابی و کمونيست

در هر جا که هستیم و با هر وسیله آی که می توانیم، از مبارزات زنان و مردان مبارز ایران حمایت کنیم.

پیام ارسالی به سازمان زنان هشت مارس از کابل - شعله

به یاد رفیق آذر درخشان

مراسم روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان در شهر فرانکفورت

بخشی از سخنان طاهره شمس

ارسالی از تهران به هشت مارس / شعله

دومین تظاهرات بزرگ در حمایت از مردم افغانستان- برمن

تجمع اعتراضی علیه قدرت گیری طالبان - برمن