گزارش گردهمایی نوروز با یاد زندانیان سیاسی – میدان دام آمستردام

پیام نوروزی ۱۴۰۳ با یاد زندانیان سیاسی - میدان دام آمستردام

خواندن پیام هشت مارس در گردهم آیی روز زن- برلین

پیام یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان) در گردهم آیی به مناسبت روز جهانی زن!

تظاهرات زنان ۸ مارس ۲۰۲۴ -آمستردام

ارسالی از افغانستان - شعله

ارسالی: به مناسبت ۸ مارس ۲۰۲۴

ارسالی:
هشت مارس، روز جهانی زن، روز صف آرایی متحدانۀ زنان علیه ستم جنسیتی!
به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن، به همۀ زنان مبارز و انقلابی درود می فرستم و به همین مناسبت ما فعالان سازمان زنان هشت مارس، گرد آمده ایم، تا این روز را تجلیل کنیم!
تا به جهانیان بگوییم: زنان افغانستان هرگز تسلیم نمی شوند!
ما زنان افغانستان و ایران، در مبارزه با طالبان کابل و تهران و حامیانِ بین المللی آنها، کنار هم ایستاده ایم!
زن، انقلاب، رهایی
۶ مارس ٢٠٢۴ / ١۶ اسفند ١۴٠٢

مبارزه زنان شورشگر در ۸ مارس ۵۷ علیه حجاب اجباری

تظاهرات ۲۱ فوریه در لندن

آکسیون اعتراضی علیه اعدام!- در لندن

راهپیمایی ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳- برمن