ژینا نامت رمز شد، رمز مبارزه علیه رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی

ژینا، نامت که همان زندگی است به بیشمار زنان و مردان زندگی ای سر شار از امید و آرزو بخشیده و امروزه در کف خیابان کل نظام جمهوری اسلامی قاتل تو و هزاران هزار نفر دیگر را به مصاف طلبیده اند. ژینا، مبارزات چند روز اخیر نشان داد که همه مردم به وسعت کل جامعه به خاطر قتل بی رحمانه تو، دادخواهند!

جنایتکاران زن ستیز جمهوری اسلامی مهسای مان را به قتل رساندند!

غم و خشم از دست دادن مهسا را باید در مبارزه و گسترش آن در خدمت به سرنگونی رژیم جنایتکار و زن ستیز جمهوری اسلامی قرار دهیم و پایه های جامعه انقلابی را بسازیم که آغازی برای پایان دادن به هر شکل از ستم جنسیتی باشد. این گونه می توانیم درس عبرتی به همه زن ستیزان سرمایه دار حاکم بر جهان بدهیم.

مادران دادخواه، پرچم داران دادخواهی

بدون شک مبارزه مادران دادخواه می تواند در پیشبرد مبارزه وسیع تر و هدفمندتر در خدمت به سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی برای ساختن جامعه و آینده ای متفاوت نقش مهمی را ایفا کنند. جامعه و آینده ای که تضمین کند چنین جنایاتی رخ نخواهند داد. آینده و جامعه ای که در آن نه تنها کسی به خاطر عقایدش زندانی و اعدام نمی شود، بلکه به عقاید مختلف و مخالف در خدمت به کشف حقیقت و تعمیق آگاهی انسان ها برای پیشرفت جامعه، میدان داده می شود.

کارنامه یک ساله طالبان: جنایات متمرکز و زن ستیزانه علیه زنان!

وعده رهایی زنان توسط امپریالیست های آمریکایی در اشغال خونین افغانستان، وعده دروغینی بود که زنان با گوشت و پوست خود آن را لمس کردند.

اعتراف اجباری سپیده رشنو، ترفندی شکست خورده است!

اعتراف گیری اجباری ترفندی است نخ نما که در میان اکثریت مردم، همان مردمی که با کل نظام و مناسبات کهنه حاکم تضادی آشتی ناپذیر دارند، بی تاثیر است. واقعیات نشان می دهد که نه زندان، نه شکنجه و نه اعتراف گیری های اجباری نمی تواند عزم زنان به ویژه زنان جوان را از ادامه مبارزه علیه حجاب اجباری که در حقیقت نشانه رفتن قلب رژیم جمهوری اسلامی است، باز دارد.

حبس ابد حمید نوری یکی از جلادان قتل عام زندانیان سیاسی!

بسیاری از مادران دادخواه از میان ما رفته اند، اما پایداری، شجاعت و استقامتی که در تمامی سال ها با سختی های فراوان، خاوران ها را، همان گورستان هایی که مملو از گورهای دست جمعی بی نام و نشان از هزاران زندانی سیاسی است به عنوان سند جنایت جمهوری اسلامی، حفظ کردند، خود عامل مهم و تعیین کننده ای بودند که امروز فرد مزدور و جنایت کاری هم چون حمید نوری به حبس ابد محکوم شود.

روز ٢١ تیر١٤٠١ برگی زرین از تقویم مبارزات زنان علیه حجاب اجباری!

درود بر همه زنانی که در اقصی نقاط جامعه در ٢١ تیر با سر نکردن حجاب در مقابل طرح های رژیم تبهکار و زن ستیزجمهوری اسلامی جسورانه ایستادگی کردند و سطح مبارزه را در خدمت به رهایی از ستم جنسیتی در هر شکلی، ارتقاء دادند.

دیوان‌عالی آمریکا حق قانونی سقط جنین را لغو کرد، اما هیچ مرجع و قانونی نمی تواند از ادامه یابی نبرد زنان برای کنترل بر بدشان جلوگیری کند!

بر اساس گزارش مرکز کنترل بیماری در آمریکا، حدود ۸۶۰۰۰۰ زن در سال ۲۰۱۹ سقط جنین انجام داده اند. اکثریت قریب به اتفاق سقط جنین ها در طول سه ماهه اول انجام شده است. اکثر زنانی که سقط جنین می کنند مجرد هستند. از هر ۱۰ زنی که سقط جنین می کند، یک نفر نوجوان است که بیشتر در دهه ۲۰ زندگی خود هستند. حال قرار است با لغو حق سقط جنین این صدها هزار زن، به ویژه زنان کم در آمد، رنگین پوست و مهاجر که با هزار مشقت زندگی بخور و نمیر خود را سپری می کنند، به «کارخانه» بچه سازی بدل شوند. این زنان از نظر اقتصادی نه قادرند قرص های سقط جنین را تهیه کنند و نه به ایالات هایی که کماکان سقط جنین انجام می شود، سفر کنند.

طرح های شکست خورده رژیم در مقابل مبارزه و مقاومت زنان علیه حجاب اجباری

باید در نظر داشت که زیر پا گذاشتن قانون زن ستیزانه حجاب اجباری توسط زنان به معنی زیر پا گذاشتن پرچم ایدئوژیک رژیم جمهوری اسلامی است و بر همین پایه هم این موضوع فقط موضوعی مربوط به زنان نیست، بلکه موضوعی مربوط به آحاد جامعه است. حمایت و همبستگی مردان و دخالت آگاهانه آنان در مقابل سرکوبگران ارشاد و سایر اراذل و اوباشان رژیم با زنانی که حاضر نیستند بدن شان در زندانی به نام حجاب اسیر شود، صف مبارزاتی متحدی را علیه رژیم به وجود می آورد.

خیزش ستمدیدگان و امید به تغییرات ریشه ای!

اگر چه شورش ستمدیدگان در اردیبهشت ماه علیه وضعیت موجود ادامه خیزش دی ٩۶ و آبان ٩۸ است، اما خشم و نفرت انباشت شده در دل توده‌های ستمدیده تا این حد گسترده و عمق یافته با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست. بیزاری عمیق مردم از رژیم را می توان در فریادهای خشماگین زحمتکشان آبادان و خرمشهر و... پس از فرورختن برج‌های متروپل در خیابانها با شعارهای ضد رژیم مشاهده کرد. خشم و نفرتی که در مردم انباشته شده و به تهیدستان «فراموش» شده در دورترین مناطق و روستاها رسیده است را چیزی به غیر از سرنگونی این رژیم نمی‌تواند آرام سازد. اقشار و طبقات تهیدستی که هر روز پر شمار‌تر می‌شوند وارد مبارزه با رژیم شده اند. این مردم در مبارزه چیزی برای از دست دادن ندارند، مگر زنجیر ستم و استثماری که جمهوری اسلامی بردست و پایشان بسته است.