طرح «جوانی جمعیت» مقابله با روحیه سرکش و مبارزه جویانه زنان است!

طرح «جوانی جمعیت»، طرحی است در خدمت تشدید و تعمیق خشونت بر زنان. این طرح می خواهد از شدت ضرباتی که در سال های اخیر از مقابله ی جوانان با تشکیل خانواده صورت گرفته است، بکاهد. طبق آمار های رژیم تعداد وسیعی از زنان جوان، دیگر حاضر به تن دادن به ازدواج نیستند و این برای رژیمی که یکی از ارکان اصلی ستمگری ش را فرودستی زنان تشکیل می دهد، به معنای به زیر سوال رفتن بسیاری از ارزش ها و معیارهای اسلامی و فرهنگ پدر سالارانه دینی است.

درود بر شورشگران زحمت کش سراوان!

سیستان و بلوچستان تبلور متمرکز چهره خونین و کثیف رژیم جمهوری اسلامی است. مردم زحمتکش این منطقه توسط رژیم حاکم محکوم به مرگ تدریجی شده اند.

۸ مارس روز پيکار جهانی زنان عليه ستم جنسيتی!

حضور پرقدرت زنان در تمامی جبهه‌های پيکار عليه ستم‌گران در پهنه جهان چنان گسترده و چشم‌گير است که توجه جهانيان را به خود جلب کرده است. مبارزات زنان هر سال نسبت به سال قبل وسيع‌تر و تعرضی‌تر می‌شود.

کرونا ربات‌های سکس را به خانه‌ می‌آورد؟

سرمایه‌داری بر مبنای تولید کالایی، هر چیزی را به کالا تبدیل می‌کند. سرمایه‌داری کالا روی کالا می‌چیند و برای فروش کالا‌های انبوه‌اش علاوه بر بازاریابی، دست به بازارسازی می‌زند.

عامل اصلی ویرانی ناشی از سیل، رژیم جمهوری اسلامی است!

هیچ فیلمی نمی تواند اوج درماندگی این مردم ستمدیده که همه هستی خود را در اثر یک سیل از دست داده اند به تصویر کشد.

نه به مالکیت بر بدن زن!

در جهان کنونی و سیستم طبقاتی حاکم که هر چیز به کالا بدل شده است، جنسیت زن که توسط مرد کنترل می شود نیز به کالا تبدیل شده و از طریق اشاعه فرهنگ پدرسالارانه تقویت و در تار وپود جامعه اشاعه می شود.

دستاوردهای خیزش آبان را نمی توانید دستگیر، شکنجه و اعدام کنید!

خیزش آبان صدای رسای میلیون ها نفر از توده های کارگر و زحمتکش شهر و روستا بود که جان اشان به لب رسیده و چیزی برای از دست دادن ندارند

کشتی رو به سقوط رژیم جمهوری اسلامی و فرمان اسید پاشی بر زنان!

موضوع حجاب اجباری به عنوان مرکز خشونت دولتی علیه زنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نگرانی در مورد وضعیت سلامتی زینب جلالیان پس از انتقال به زندان کرمانشاه!

افشای سیاست‌های جنایتکارانه رژیم در زندان‌ها و مبارزه برای آزادی همه زندانیان سیاسی جزئی مهم از مبارزه در خدمت به سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی است.

ممنوعیت سقط‌ جنین تنها حق زن بر بدنش را از او نمی گیرد.

زنان ماشین جوجه‌کشی نیستند که با سلاح قانون وادارشان کنی تا برنامه‌ریزی‌های خرد و کلانِ جمعیتیِ سرمایه‌داری را در جهت استراتژی‌های اقتصادی و سیاسی‌شان تسهیل کنند