کاسبان قدرت، در لباس «مدافعین حقوق زنان»!

زنان ستم کش و مبارز افغانستان که از زمان تسلیمی قدرت به طالب تا هنوز، با گونه های مختلف علیه این گروه ضد زن و زنان لابی گر، مبارزه کرده اند، این بار نیز مخالفت شان را هم با نشست قطر و هم با نماینده های خودخوانده زنان، رسا تر و مصمم تر اعلام کرده اند.

رای ما: سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی!

انتخاب ما: جامعه ای بدون ستم و استثمار!

«جاه طلبی» سیاسی مسیح علینژاد

بعد از شکست مفتضحانۀ این ائتلاف، هر یک از اعضا به دنبال گرفتن سهمی از قدرت، به هر ریسمان پاره ای آویزان می شوند.

خیابان‌های سن‌خوآن در تسخیر زنان با شعار «ما برای زندگی‌مان»

بار دیگر ما به خیابان‌ها می‌آییم تا سیستمی را که به ما خشونت می‌ورزد محکوم کنیم و با اعمال فشار بر آن‌ها به اقدام وادارشان نماییم».

اداره بهداشت فلسطینی در غزه

هما دارابی

صدای مادر جوان: در ۳۰ سالگی پیر شدم.

ترانه: شهروندان جهان