زنان پیشرو در صف اول مبارزه!

مبارزات علیه رژیم جمهوری اسلامی در همه زمینه ها گسترش می یابد، یکی از آنها شعار نویسی است. در فیلم بالا زنی شجاع و جسور را می بینیم که نفرت خود و حرف اکثریت مردم را بر دیوار می نویسد. بدون شک شعار نویسی نه تنها یک شکل مبارزه است بلکه کاری آگاه گرانه است و روحیه بخش برای اقشار جامعه. یکی از اشکالی است که جوانان بشکل جمعی می توانند خود را سازمان داده و یک عمل مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی را به پیش برند. از پیج اینستاگرام: مبارزه برای جهانی بدون مرز (افغانستان-ایران)

این بار دختری از الیگودرز در بلندای سکو می ایستد و عکس خامنه ای را به آتش می کشد!

ترانه ای از رپر ایرانی؛ حامد فرد

شورش ستمدیدگان: ریشه کنی فقر با سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ممکن می گردد!

مبارزات توده های ستمدیده علیه گرانی در همین چند روز گذشته با ادامه یابی مبارزات خیابانی معلمان در پنج شنبه که در بیش از ۳۳ شهر برگزار شد، مصادف شده است. هراس جمهوری اسلامی از بهم پیوستگی این مبارزات و اتحاد در بین ستمدیدگان است.

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس ۱۹ می ۲۰۲۲

حجاب اجباری و ادامه جنگ طالبان علیه زنان!

سخنان آتنا دائمی، زندانی سیاسی که اخیرا از زندان آزاد شده است.

حجاب اجباری و ادامه جنگ طالبان علیه زنان!

جنگ طالبان علیه زنان که تاریخ طولانی دارد هر روز ابعاد وسیع تری به خود می گیرد. واضح است که موضوع اسلامی بودن نظام حاکم بر افغانستان با فرودستی مطلق زنان گره خورده است. در حقیقت، امارت اسلامی طالبان با زنجیر ستم بر زن است که معنا و مفهوم می یابد.

پس گرفتن آزادی سقط جنین در آمریکای مهد «آزادی و دمکراسی»!

مبارزه زنان برای رهایی چه در آمریکای امپریالیستی و چه در افغانستان و ایران تحت حاکمیت بینادگرایان اسلامی به کنترل بر بدن اشان که به سرنگونی کل ساختار ستم و استثمار سرمایه داری وابسته است، گره خورده است.

Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 389
زنان پیشرو در صف اول مبارزه!
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 389
این بار دختری از الیگودرز در بلندای سکو می ایستد و عکس خامنه ای را به آتش می کشد!
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 389
ترانه ای از رپر ایرانی؛ حامد فرد
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 389
شورش ستمدیدگان: ریشه کنی فقر با سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ممکن می گردد!
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 389
دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس ۱۹ می ۲۰۲۲
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 389
سخنان آتنا دائمی، زندانی سیاسی که اخیرا از زندان آزاد شده است.
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 389
تصاویری از روز جهانی کارگر در فرانکفورت
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 389
روز جهانی کارگر در شهر فرانکفورت