Mahsa, your name has become our password, the password of fight against misogynistic regime!

زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی زنان در ترکیه

زنان آگاه و مبارز مرز نمی شناسند! رقص زن افغانستانی به حمایت از مبارزات زنان ایران در کابل!

ژینا نامت رمز شد، رمز مبارزه علیه رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی

زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی زنان در دفاع از مبارزات زنان ایران !

همبستگی آگاهانه زنان افغانستان، در اعتراض به قتل حکومتی ژینا امینی

هشت مارس: ستم بر زن جهانیست، مبارزه با ستم هم باید فراتر از مرزها و در سطح جهان به پیش برود. زنان ایران و افغانستان تحت حکومت های طالبانی، خیلی خوب با دردهای یکدیگر آشنا هستند و همواره در جبهۀ مشترکی می جنگند.

حمایت های جهانی از اعتراضات سراسری در ایران

«راجر واترز»، ترانه سرا و موسیقیدانِ بنیانگذار گروه پینک فلوید «يانگ بلاد» بازیگر و موزیسین «فیل هیث» حمایت قهرمان ۷ دوره مسترالمپیا

به آتش کشیدن حجاب اجباری