عفو بین‌الملل: ۷۴ درصد اعدام‌های جهان در ایران ثبت شده است!

اعدام، قتل حکومتی است و به عنوان یکی از وحشیانه ترین اشکال «مجازات» محکوم است.

خاوران سند جنایت رئیسی و کل نظام آدم کش جمهوری اسلامی

هزاران مادری که در خاوران ها همان جایی که یک نسل از مبارزین و انقلابیون در گورهای دستجمعی به فرمان رئیسی جلاد و هیئت مرگ و کل نظام جنایتکار جمهوری اسلامی بدنبال مزار عزیزان شان بودند.

فرهنگ تجاوز به زنان و نژاد پرستی ای فاشیست سلطنت طلب را نباید تحمل کرد.

این دارودسته هرگز طرفدار جنبش زنان با شعار «زن زندگی آزادی» نبودند و نمی توانند باشند. چرا که فصل مشترک شان با رژیم جمهوری اسلامی در اشاعه فرهنگ زنستیزانه و فرهنگ تجاوز به زنان است.

توهین، تحقیر و تعرض جنسی به همسر یکی از زندانیان سیاسی زندان قزلحصار

تنها راه برای ممانعت از پیشروی های گستاخانۀ جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی و آحاد جامعه، سرنگونی جمهوری اسلامی و شکستن درب زندان ها با مبارزات متحدانۀ زنان، زحمتکشان و تمامی ستمدیدگان، است!

بردگی و کشتار زنان توسط گروه طالبان!

نامشان زمزمه ی نیمه شب مستان باد

به یاد ژینا، نیکا، سارینا، حدیث، یلدا، ندا، مینو، شیرین، غزاله، آیلار، فرشته، اسراء، حنانه، ستاره، مهسا، کبری، مائده، عاطفه، دنیا، نسرین، نسیم، مونا، پارمیس، مهناز، زلیخا، هستی، زربی‌بی، مریم و ... متن و تصویر، باز نشر از کانال تلگرامی: «اتحاد بازنشستگان»

کودکان در اردوگاه آوارگان فلسطینی در رفح

شرم آور تر از این؟ سازمان ملل متحد قصد دارد برای رئیسی جلاد۶۷ مراسم یادبود برگزار کند!

دهن کجی این نهاد به مردم و شادی آنان از مرگ رئیسی