برای گوهر عشقی و تمام خانواده های دادخواه

کاری از گروه همسرایی بهار

ارسالی یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس در پاکستان

اوج تبعیض جنسیتی در جهان امپریالیستی و نوع مرتجعانه تر آن در کشورهای شرقی شبیه افغانستان، پاکستان و ایران

تاریخ را توده ها می سازند نه مرتجعین!

ارسالی از پاکستان

توسط یکی از فعالین «سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان)

نامه‌ای خطاب به ایرانی‌ها: کاش از بی‌رحمی و تبعیض دست بکشید!

اولین باری خواهد بود که نفرت را خواهیم توانست به چشم قشنگ و مثبتی ارزیابی کرد و دریافت، زیرا این نفرت شر طبقاتی را خواهد بلعید و بلعیدن آن شر، مژده ‌دهنده‌ای دنیای متفاوتی خواهد بود.

زنان زندانی سیاسی و امتداد مبارزه علیه حجاب اجباری از پشت میله ها!

زنان کشور برای ایستادگی در مبارزه علیه حجاب اجباری، که به نماد قدرت نمایی جمهوری اسلامی بدل گشته است، در دو سوی میله های زندان بهای سنگینی پرداخته اند و خواهند پرداخت...

مقاومت کن که دستان تو طوفان‌اند!

\"تسلیم\" نشو که ذلت هلاکت است! و به حق خود چنگ بزن که حق سلاح توست

نامه‌ای خطاب به ایرانی‌ها: کاش از بی‌رحمی و تبعیض دست بکشید!

اولین باری خواهد بود که نفرت را خواهیم توانست به چشم قشنگ و مثبتی ارزیابی کرد و دریافت، زیرا این نفرت شر طبقاتی را خواهد بلعید و بلعیدن آن شر، مژده ‌دهنده‌ای دنیای متفاوتی خواهد بود.