نوشته کارگر زندانی رضا شهابی در پاسخ به نامه سرگشاده سائمه سلطانی

سائمه جان، همسایه و‌ هم‌سرنوشت عزیز، خطاب صمیمانه شما را شنیدم که مصداق آن گفته است که آنچه از دل برآید بر دل نشیند. می‌گویند شرم احساسی است انقلابی، اما نامه شما خشم و شرم را همزمان برمی‌انگیزد. خشم از توهین، خشونت، اخراج و تحقیر روزانه که به بهانه افغانستانی بودن اعمال می‌شود. و شرم از اینکه در این جامعه من هم شهروند ایرانی‌ام، و‌ میدانم در تمام این سالیان یقینا کارهایی بوده که از دستم ساخته باشد و انجام نداده‌ام. اما قلبم به درد می‌آید وقتی می‌بینم که متاسفانه در میان‌مردم ستم کشیده کشور ما و حتی در این زندان، در میان برخی فعالان سیاسی و صنفی که باید پرچم‌داران مبارزه علیه هر نوع تبعیض باشند، هستند کسانی که هنوز بر طبل نفرت پراکنی و‌ تفرقه اندازی \"ما\" و \"شما\" می‌کوبند.

اسم من رشا است و فلسطینی هستم!

زنده باد اتحاد همه ستمدیدگان جهان زنده باد انترناسیولیسم

به یاد زنان قهرمان در آبان خونین ۹۸

تا زمانی که به بیش از سه میلیارد زن بطور روزانه خشونت اعمال می شود، هیچ کس آزاد و رها نیست

سازمان زنان هشت مارس ۲۵ ساله شد!

ارسالی یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس در پاکستان

اوج تبعیض جنسیتی در جهان امپریالیستی و نوع مرتجعانه تر آن در کشورهای شرقی شبیه افغانستان، پاکستان و ایران

ترجمه سخنان یکی از تظاهر کنندگان یهودی در لندن

من یهودی و اسراییلی هستم! والدینم تنها بازماندگان هولوکاست از خانواده ما هستند، بازماندگان آشویتس. من این جا برای فلسطین و فلسطینی ها آمده ام. ما معتقدیم که دولت بریتانیا خطاکار است. این دولت از نسل کشی حمایت می کند. به اسراییل اسلحه می دهد و آنرا حمایت می کند.

وضعیت اسف‌بار در بیمارستان شفا در غزه

اتکای آوارگان غزه اما، تنها به مردم سراسر دنیا است که با اعتراضات میلیونی خود نسل کشی در غزه را محکوم کرده و خواهان در هم کوبیدن نظم حاکم در جهان هستند!