اول ماه مه، حیات بخشیدن به وظایف انقلابی!

در شرایطی روز جهانی کارگر فرا می رسد که بحران سرمایه داری جهانی خصوصا در دوره پاندمی کرونا، تشدید یافته و حاصل آن چیزی جزء بیکاری ده میلیون کارگر خصوصا کارگران زن نیست.

اعتراض به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن

هشت مارس: انتخاب رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی، به عنوان یکی از اعضا نهاد زنان سازمان ملل، در واقع یکی از عملکردهای افشا کننده ماهیت ارتجاعی سازمان ملل و نهاد های مختلف آن است. همان نهادهایی که نیروهای هوادار غرب، زنان و سایر اقشار تحت ستم در ایران را برای خلاصی از دست جمهوری اسلامی، ترغیب به دخیل بستن به درگاهشان می کنند.

بحران جدی آب در خوزستان

بحرانی که اگر علاجی برای آن پیدا نشود، کار دست همه خواهد داد.

بخش‌هایی از گفتگوی «دلفین سیریگ» با سیمون دوبوار

دلفین سیریگ از بازیگران سینمای فرانسه است.

۸۴ مورد خودکشی فقط در یک روز در تهران

شهروندان در صورت پرداخت وجه زودتر از نوبت واکسن می زنند!