فراخوان مبارزاتی به مناسبت ۲۵ نوامبر - روتردام

خشونت علیه زنان مرز نمی شناسند!

فراخوان دفاع - لندن

از مبارزات مردم علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

فراخوان به آکسیون - دن هاگ

در همبستگی با مبارزات مردم در ایران

فراخوان مشترک به آکسیون اعتراضی - لندن

در سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران

فراخوان دعوت به آکسیون - آمستردام

به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی: سی و یک سال پیش رژیم سرکوبگرجمهوری اسلامی برای تثبیت موقعیت خود، دست به سرکوب و قلع و قمع نیروهای آزادیخواه، مبارز، انقلابی و کمونیست زد.

فراخوان تجمع حمایتی- آمستردام

درهای زندان را در هم شکنیم

فراخوان آکسیون اعتراضی- لندن

برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی از پای نمی نشینیم!

فراخوان آکسیون اعتراضی - لاهه

به دیدار نمایندگان رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی با نمایندگان پارلمان هلند

فراخوان شرکت در تجمع - دوسلدورف

روزجهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

فراخوان دعوت به آکسیون - دن هاگ

روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان زنان و مردان آزدایخواه‌؛ مترقی و رادیکال: این آکسیون اعتراضی جای همه کسانی است که می خواهند به هر شکل از خشونت علیه زنان پایان دهند.