فراخوان دفاع از مبارزات مردم علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی – لندن

فراخوان دفاع از مبارزات مردم علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی – لندن

افزایش قیمت بنزین هم چون جرقه‌ای بود بر انبار فشرده خشم توده‌ها که منفجر شد. این مردم خشمگین خصوصا جوانان زن و مرد در برابر تهدیدهای رژیم، بگیر و ببند‌ها، کشتن ده‌ها نفر عقب نشینی نکرده‌اند. در بیش از 100 شهر حمله و به آتش کشیدن شعب مختلف بانک‌ها، کلانتری ها، مراکز مذهبی، ماشین‌های نیروهای سرکوبگر، آتش زدن عکس خامنه ای، خمینی و روحانی و... نمونه‌ای از خشم و تنفر مردمی است که در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی خیز برداشته اند.

ما از تمامی زنان و مردان آزادیخواه، مبارز و مترقی می خواهیم که به ما بپیوندند تا همراه هم بتوانیم صدای مردم مبارزی باشیم که در چند روز گذشته خواب را از چشم همه مرتجعین حاکم ربوده‌اند. صدای مردمی باشیم که مرگ را تحقیر کرده و به نبردشان با یکی از ددمنش‌ترین رژیم‌های حاکم بر جهان ادامه داده‌اند. صدای جوانان زن و مرد جسوری باشیم که خیابان‌ها را  تسخیر کرده‌اند.

زمان : شنبه 23 نوامبر 2019 ساعت 2 بعد از ظهر

مکان: مقابل سفارت 16 Princes Gate London SW7 1PT

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) - انگلستان