سمینار سراسری سالانه تشکل های مستقل زنان و زنان دگر و همجنسگرای ایرانی در آلمان، سال ۲۰۱۵ در اشتوتگارت نامه شماره دو ۱۰ اوت ۲۰۱۴

دعوت به آکسیون روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان - کانادا

فراخوان به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان - دوسلدورف

دعوت به آکسیون و نشست به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر علیه زنان - بروکسل

دعوت به آکسیون روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

فراخوان به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان - برمن  

فراخوان همبستگی و مبارزه جهانی علیه خشونت بر زنان- روتردام

فراخوان دعوت به آکسیون علیه اسید پاشی به زنان در ایران

فراخوان به آکسیون حمایتی: ریحانه را از چنگال سیستم قضایی واپسگرای ضد زن جمهوری اسلامی نجات دهیم - تورنتو

ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﺗﻈﺎهرات ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺎﻧﺰده اﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زندانیان سیاسی ۶۷ - برمن