فراخوان تجمع حمایتی در آمستردام – هلند

فراخوان تجمع حمایتی در آمستردام – هلند 

درهای زندان را در هم شکنیم!

رژیم ضد زن و ضد کارگری جمهوری اسلامی در روز شنبه ۱۲مرداد 98 قصد دارد. در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی جنایتکار مقیسه؛ تعدادی از فعالین سیاسی کارگری و حامیان آن را در این دادگاه ناعادلانه و فرمایشی به محاکمه بکشد. سپیده ی قلیان؛ عسل محمدی، ساناز الهیاری، اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، امیر حسین فرد، علی نجاتی، و... جزو محاکمه شدگان هستند.

مقاومت و اعتراضات شجاعانه فعالین کارگری، زنان، دانشجویان و سایر زندانیان سیاسی در سیاه چالهای رژیم؛ قابل تقدیر و دفاع است.

 درود بر زنان و مردان شجاعی که با مقاومت خستگی ناپذیرشان به اعتراضات خود به هر شکلی حتی در زندانهای مخوف رژیم و زیر شکنجه ادامه می دهند و تن به سازش و خیانت نداده اند. فعالین سیاسی که برخلاف شکنجه روحی و جسمی وحشیانه در داخل و بیرون زندان ها، و توهین، تهدید و تحقیر خانواده هایشان از سوی رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی، باز هم ایستاده گی و مقاومت پیشه می کنند.

دورد بر زنانی  که بسیار جسور و بی پروا بر طبل رسوایی این رژیم می کوبند، و نه تنها حجاب از سر برکشیدند بلکه در صف اول دیگر مبارزات قرار دارند. زنانی که در زندان ها با تحقیر؛ توهین و تهدید بیشتری روبرو هستند؛ اما زیر بار نرم ها و قوانین قرون وسطایی و ضد زن جمهوری اسلامی نمی روند.

فعالین سازمان زنان هشت مارس واحد هلند؛ در آکسیون حمایتی4 آگوست 2019 که از طرف کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان در ایران در میدان دام آمستردام برگزار می شود، شرکت می کنند. تا همراه با هم صدای تمام زندانیان سیاسی در بند و اعتراضات به حق مردم ایران باشیم.

زنان و مردان آزادی خواه و انقلابی در این آکسیون با ما همراه شوید تا صدای تمام زندانیان سیاسی مبارز بر علیه نظام  ضد کارگر و ضد زن رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی باشیم!

 

زنده باد مبارزات زنان، کارگران و سایر زحمتکشان در ایران

سرنگون باد رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی

زمان : یک شنبه 4 آگوست 2019

مکان: میدان دام آمستردام

ساعت:  12:30 تا 15:00

سازمان زنان ۸ مارس (ایران- افغانستان)- هلند

2 آگوست ۲۰۱۹

www.8mars.com

8marchnl@gmail.com

www.youtube.com/8marsorg

www.facebook.com/8marsorg

https://t.me/eightmars