افغانستان سقوط نکرد، بلکه در توافقی چند جانبه از سوی ابرقدرت‌های جهانی و منطقه‌ای تحویل طالبان شد.

اگر بیست سال پیش، توحش طالبان علیه زنان سوژه داغ رسانه‌های غربی می‌شد تا کیلو کیلو بمب بر سر روستاها و همین زنان و کودکان بیاندازند، بیست سال بعد منافع‌شان دیکته کرد که از طالبان چهره‌ای «میانه‌رو» و «تغییرکرده» بسازند و برایشان فرش قرمزی جهت «انتقال مسالمت‌آمیز قدرت» پهن کنند. این است آینده نیروهای سیاسی آویزان به قدرت دولت‌های خارجی و این است تصویر فردای کسانی که امروز در کنار پمپئو و بلینکن می‌ایستند و از آنان طلب رهایی زنان ایران را می‌کنند.

فراخوان تظاهرات در دفاع از زنان و مردم افغانستان علیه طالبان، آمریکا و سایر مرتجعین

چند نفر در حال نجات جان خود از طیاره در میدان هوایی کابل به زمین پرتاب شدند.

ترانه: «متحد شو»- توماج صالحی

ترانه متحد شو؛ پیام مبارزه با گروه تروریستی طالبان را در آن اعلام میکند، یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ همزمان با سقوط کابل منتشر شد.

صحرا کریمی، فیلمساز افغانستانی به سینماگران جهان سکوت خود را بشکنید و از مردم ما دفاع کنید!

طالبان در یک قدمی کسب قدرت در افغانستان!

غنی مزدور از ترس افتادن به دست طالبان فرار می کند، اما مردم ستمدیده خصوصا زنان زیر چکمه های بربرهای طالبان باقی می مانند!

افغانستان در آتش و خون

پیام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خطاب به خواهران و براداران در افغانستان

مادر بدخشانی با گلوی پر از بغض