ما برای دختران نیجره‌ای دعا نمی‌کنیم! ما برای آزادی خواهران‌مان با واپس‌گرایان مردسالار در هر لباسی می‌جنگیم!

حکم اعدام ریحانه، حربۀ دیگری برای سرکوب و تثبیت فرودستی زن - برمن

قانون شریعت، فرودستی زنان، تقویت دو پوسیده - انگلیس

زنان در مقابل دو واپس گرای پدرسالار: سرمایه‌داری امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی!

برعليه سنگسار زنان بپا خيزيم - فرانکفورت

به مناسبت ۲۵ نوامبر: فرودستی زن، فرودستی بشریت!

به احترام جان‌باختگان دهه‌ی۶۰، دیگر همین یک دقیقه را هم سکوت نمی‌کنیم!

به‌مناسبت بیست و پنجمین سالگرد کشتار زندان سیاسی

پیام حمایت جمعی از چپ های آلمان به مبارزات اخیر دانشجویی و مردمی- گوتینگن

به زنان مبارز ترکیه: رزم شما رزم ماست!