فراخوان تجمع حمایتی- آمستردام

درهای زندان را در هم شکنیم

فراخوان آکسیون اعتراضی- لندن

برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی از پای نمی نشینیم!

فراخوان آکسیون اعتراضی - لاهه

به دیدار نمایندگان رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی با نمایندگان پارلمان هلند

فراخوان شرکت در تجمع - دوسلدورف

روزجهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

فراخوان دعوت به آکسیون - دن هاگ

روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان زنان و مردان آزدایخواه‌؛ مترقی و رادیکال: این آکسیون اعتراضی جای همه کسانی است که می خواهند به هر شکل از خشونت علیه زنان پایان دهند.

فراخوان به شرکت در تظاهرات - بروکسل

به مناسبت ۲۵ نوامبر روز مبارزاتی علیه خشونت بر زنان

فراخوان به شرکت در آکسیون اعتراضی - لندن

فراخوان به شرکت در گردهم آیی های اعتراضی - برمن

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان