دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس

موضوع جلسه:

اعتراف اجباری سپیده رشنوʼ ترفندی شکسته خورده!

همراه با بحث آزاد

زمان: جمعه ۵ آکوست ۲۰۲۲

ساعت به وقت اروپای مرکزی ۱۹:۰۰ / افغانستان و ایران ۲۱:۳۰

این برنامه از طریق کلاب هاوس نشریه هشت مارس برگزار می شود.

لینک ورود به اطاق:

https://www.clubhouse.com/event/MwzkreAx?utm_medium=ch_event&utm_campaign=j33b3g_K7SBfv5hu1Ejdxg-309881

با حضور وهمراهی فعال خود در این جلسه به هرچه پرمحتواتر شدن مباحث یاری رسانید.

لطفا این فراخوان را به ارتباطات خود، ارسال نمایید!