به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی - لندن

به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی - آمستردام

به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی- لومان

به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی، برلین

گزارشی از تجمعات شنبه و یکشنبه، ١٢و ١٣ در برلین

گزارش آکسیون ٢۹ ژوئیه ٢٠٢٣ - لندن

گزارشی از آکسیون ١۸ ژوئیه علیه اعدام - لندن

گزارش آکسیون اعتراضی به اعدام های وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی-شنبه ٢٤ ژوئن در لندن

گزارشی از آکسیون شنبه ۸ جولای ٢٠٢٣- دن هاگ

گزارش آکسیون اعتراض به اعدام های وحشیانه جمهوری اسلامی- لندن

این اعدام ها نه ناشی از قدر قدرتی جمهوری اسلامی، بلکه ناشی از ترس و وحشت از ادامه یابی مبارزات مردم است.