گزارش تظاهرات مردم علیه نسل کشی فلسطینی ها توسط صهیونیست ها و حامیان امپریالیستی شان

گزارش تظاهرات علیه نسل کشی در فلسطین در شهر برمنِ آلمان

طی چند هفته گفتگو و برنامه ریزی، شماری از نیروهای پیشرو، چپ و کمونیستِ شهر، تظاهرات مشترکِ رادیکالی را علیه نسل کشی در فلسطین، در روز شنبه ٢۵ ماه می ٢٠٢۴ برنامه ریزی کردند.

گزارش کوتاه از تظاهرات ١۸ می - لندن

در محکومیت نژاد پرستان اسرائیلی در نسل کشی از فلسطینی ها، مردم یک صدا فریاد می زدند «آزادی فلسطین»

گزارشی از روز جهانی کارگر ٢٠٢۴ در لندن

گزارشی از گرامیداشت روز همبستگی جهانی کارگران- آمستردام

گزارشی از گردهم آیی بزرگ روز جهانی کارگر - برمن

گزارشی ار تجمع اعتراضی به حکم اعدامِ توماج صالحی - لاهه

گزارش کوتاهی از تظاهرات علیه نسل کشی در غزه - برمن

علیه نسل کشی در غزه و در محکومیتِ ارسال سلاح از طریقِ آلمان و سایر کشورهای غربی به اسرائیل

گزارش تکمیلی مراسم روز جهانیِ زن، در میدان دام آمستردام

گزارش تظاهرات در آلمان، شهر برمن ۸ مارس ۲۰۲۴