فراخوان جلسه کلاب هاوس به مناسبت روز جهانی زن

فراخوان آکسيون اعتراضی عليه اعدام در آمستردام

فراخوان آکسيون اعتراضي عليه اعدام در لندن

دعوت به شرکت در جلسه کلاب هاوس نشریه هشت مارس ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴

موضوع جلسه: «اعدام محمد قبادلو و اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی»

فراخوان برای شرکت در آکسيون اعتراضی عليه اعدام

فراخوان به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهاني مبارزه با خشونت بر زنان

مبارزه عليه خشونت برزنان، مبارزة مشترک همة زنان جهان است!

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس نشریه هشت مارس - جمعه ۶ اکتبر

موضوع جلسه: « ناموس پرستی» از زنان قربانی می گیرد!

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس نشریه هشت مارس - شنبه ۱۰ سپتامبر

موضوع جلسه: «در سالگرد خیزش ژینا، با کوله باری از تجارب مبارزاتی، به سمت انقلاب گام بر می داریم!»

فراخوان آکسیون: نه به اعدام! - لندن

با مبارزات سراسری ماشین کشتار و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی را در هم شکنیم!

علیه موج اعدام های جمهوری اسلامی به ما بپیوندید تا همراه هم بتوانیم با افشای هر چه بیشتر جنایات جمهوری اسلامی افکار مردم مترقی را جلب کنیم.