اذیت و آزار جنسی به زنان، در اماکن عمومی

بالا رفتن سطح آگاهی زنان و آشنایی با حقوق شان یکی از پایه ای ترین قدم ها برای مبارزه با مزاحمت های خیابانی و نا امنی اجتماعی است. زنان به ویژه در کشورهایی مثل ایران به خوبی دریافته اند که خزیدن در پستوی خانه ها و پذیرش قفس تنگی که با نام \"عرف اجتماعی\" تنها زنان را محدود می سازد، نه تنها امنیت آنان را تامین نمی کند بلکه روز به روز هم چاردیواری که در آن اجازه تنفس دارند را تنگ تر خواهد کرد. هیچ چیز مزاحمت های جنسی مردان نسبت به زنان را توجیح نمی کند؛ نه مکان، نه زمان و نه پوشش زنان. نظم موجود که در پی توجیح این مزاحمت ها و تعویض جای قربانی با مجرم است، نظمی است که باید فرو بریزد.

تشدید خشونت علیه زنان و نقش قانون، دولت و اشغال گران در افغانستان

اسیدپاشی: تشدید خشونت بر زنان

زن هلندی قربانی تجاوز به اتهام زنا در قطر زندانی شد

ندایی که ما را به یک مبارزه‌ی انقلابی علیه خشونت بر زنان فرا می‌خواند!

ازدواج دختر بچه های خردسال، لکه ننگی بر چهرۀ جامعه ما

مادر ریحانه جباری- بخشش یا انتقام در دست خانواده مقتول است

آزار جنسی یک دانشجوی مصری در حیاط دانشگاه، اینجا اذیت دختران جرم نیست.

خشونت علیه زنان در کردستان - کاوه اردلان

قتل زنان به نام "ناموس" و "دوست داشتن"، خشونت وحشیانه علیه‌ زنان است!