طرح «جوانی جمعیت» مقابله با روحیه سرکش و مبارزه جویانه زنان است!

.پیشبرد طرح افزایش «جوانی جمعیت» نه از موضع قدرت، بلکه نتیجه ضعف و شکست ایدئولوژیک رژیم است.

افزایش قتل ناموسی در افغانستان

قتل ناموسی یکی از اساسات و پایه‌های ستمگری بر زنان است که به وسیله آن اقتدار مرد تثبیت و ستم بر زن تحکیم می‌گردد.

ناقص‌سازی اندام جنسی زنان و کودکان دختر!

سومالی با ۹۸درصد ناقص‌سازی اندام جنسی دختربچه‌ها و زنان جوان در راس همه کشورهاست.

خودسوزی، فریاد اعتراضی به سرخی آتش که به خاکستر می‌نشیند!

خودکشی ظاهرا انتخابی است آزادانه و آگاهانه برای پایان دادن به زندگی. اما آیا واقعا این طور است. واقعا یک انتخاب آزادانه است؟ خودکشی پاسخی است به مشکلات، دردها و نا امیدی ها. چرا و چه وقت انسان‌ها خودکشی می‌کنند؟

«رحم اجاره ای»، کالائی شدن زندگی

در نظام زن ستیز جمهوری اسلامی، از هر آن چه که می‌توانند برای به بردگی کشیدن زنان استفاده می‌کنند. اکثریت مطلق اتوریته‌های مذهبی شیعه هم چون خامنه‌ای موافق «رحم اجاره ای» هستند.

«بله به من هم تجاوز شده است»

هر روز زنان بيشتری سکوت را می‌شکنند و پای متجاوزين و آزار دهنده‌گان جنسی در حوزه‌های مختلفی هم‌چون نويسنده، استاد دانشگاه، معلم، کارگردان، مدير تورهای گردشگری و.... به‌ميان آمده است

روایت‌ های زنان پناهجویی که قربانی خشونت شده‌اند!

بله، به من هم تجاوز شده است!

در ماه‌های اخير در ايران زنان در هشتک و کارزار «من ـ هم» در رسانه‌های مجازی از آزار جنسی و تجاوز سخن مي‌گويند و سکوت‌شان را شکسته و تجربه آزار و اذيت جنسی‌شان را به اشتراک می‌گذراند.

سخنرانی: چرا بدن زنان به اسارت گرفته شده است؟

برای ما زنان از منطقه خاورمیانه و به‌طور مشخص زنان ایرانی و افغانستانی که با گوشت و پوست خود لمس کرده‌ایم چگونه دولت‌های تئوکراتیک برای به عقب راندن و ارعاب جامعه، نفرت و جنگ علیه زنان را دامن زده و ادامه داده‌اند.

روایت‌های زنان پناهجویی که قربانی خشونت شده‌اند!

سوما نگهداری نيا، روايت‌های زنان پناه‌جويی را منعکس می‌کند که قربانی خشونت شده‌اند. زنانی که مجبور به فرار از جهنم پدر/مردسالاری شده‌اند و برای نجات خود و فرزندشان مسير پر خطری را طی کرده‌اند که جای امنی در اين جهان برای خود جستجو کنند!