خشونت علیه زنان در کردستان - کاوه اردلان

قتل زنان به نام "ناموس" و "دوست داشتن"، خشونت وحشیانه علیه‌ زنان است!

گزارشی از خشونت های جنسی علیه ی زنان در هند

پرده بکارت، سنت و مذهب

«عفاف» واپسگرايان و قربانيان آن

تجاوز و بـزه دیـدگی زنـان

حکایت دلدادگی و خیانت فمینیست های اسلامی ایران و ترکیه به حاکمیت "اسلام معتدل"

عایشه: چهره‌ی یک زن افغان

اعتیاد و خودسوزی در میان زنان افغانستان

هر نيم ساعت يك زن افغانى قربانى خشونت‌هاى خانوادگى در اين كشور میشود.