صحرا کریمی، فیلمساز افغانستانی به سینماگران جهان سکوت خود را بشکنید و از مردم ما دفاع کنید!

طالبان در یک قدمی کسب قدرت در افغانستان!

غنی مزدور از ترس افتادن به دست طالبان فرار می کند، اما مردم ستمدیده خصوصا زنان زیر چکمه های بربرهای طالبان باقی می مانند!

مادر بدخشانی با گلوی پر از بغض

دادگاه حمید نوری یکی از بازجویان و شکنجه گران زندان گوهر دشت

ده‌ها تن از زنان هرات أفغانستان با بدست گرفتن سلاح و مقاومت مردمی در برابر طالبان

زنان هرات خواستار کمک زنان و مردان آزادۀ جهان برای رویاروئی با « لشکر اهریمنی جهالت بار» شدند.

طالبان بعد از تصرف ولسوالی‌های قندهار صد ها نفر از مردم را از خانه‌های‌شان بیرون نموده و محکمه صحرایی کرده اند.

ضرب و شتم سپیده قلیان و محبوبه رضایی در زندان بوشهر

سپیده قلیان و محبوبه رضایی هم ضرب و شتم شده و هم تهدید به مرگ شده‌اند.

کارگران اعتصابی پروژه‌ای و پیمانکاری‌ صنایع نفت و پتروشیمی!

پیام جمعی از کارکنان هفت تپه در حمایت از کارگران نفت و گاز و پتروشیمی ها

حمله جدید به اتوبوسی حامل استادان، دانشجویان و مسئولان دانشگاه در کابل