واکنش سهراب پورناظری به حذف رشته موسیقی برای دختران

عدم تأمین مالی مدرسه موسیقی دولتی دخترانه، یکی دیگر از اقدامات زن ستیزانه حکومت برای جلوگیری از رشد و شکوفایی زنان در جامعه است.

«گشت ارشاد مجازی» عکس پروفایل کارکنان دولت در مشهد را کنترل می‌کند!

کارکرد تحمیل حجاب اجباری، برای نظام جنایتکار و مرتجع ایران، کنترل و سرکوب زنان و در ادامه تحمیل اطاعت و بردگی به کل جامعه است.

مرحله نوینی از مبارزات زنان افغانستان!

در یک سال گذشته زنان نشان دادند که شرایط و موقعیت مبارزاتی شان تغییر کرده و هرگز زیر بار ستم طالبانی و خانه نشینی مورد نظر آنان نخواهند رفت.

مقام‌های طالبان همچنان از اعلام تاریخ مشخصی برای بازگشایی دبیرستان‌های دخترانه سر باز می‌زنند!

حکومت طالبان در افغانستان، مانند همپالگی های خود در ایران، تلاش می کنند با استفاده از تمامی ابزار های فشار، زنان را ار هر گونه هویت فردی و انسانی تهی ساخته و آنان را به ابزاری برای تامین نیازهای جسمی و جنسی مردان و ماشین جوجه کشی تقلیل دهند.

عدل اسلامی، دفاع از متجاوزین مرد!

جعفر دانش در پارکینگ خانه‌اش وقتی که دختر بچه‌ها برای کلاس خصوصی به او مراجعه می‌کردند بعد از نمایش فیلم‌های جنسی داخل گوشی‌اش به آنها تجاوز می‌کرده.

۳۵۰۰ ساختمان ناایمن در تهران داریم، وضعیت ۱۲۹ ساختمان ترسناک است!

این ها گوشه ای از فجایعی موجود در کشور تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است.

طالبان رستورانت‌های مخصوص زنان را در ولایت هرات مسدود کرده‌اند.

پیشروی گام به گام فاشیست های مرتجع و زن ستیز طالبان، با هدف محو کامل موجودیت زنان در سطح جامعه صورت می گیرد.

افشای طرح قضات دادگاه عالی آمریکا برای ممنوعیت کامل سقط جنین

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

هشت مارس: در شرایط انفجاری جامعه که ماحصل سیاست های حکومت فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی است، رژیم سعی دارد با تشدید جو پلیسی، سرکوب و ارعاب، زنان و مردان را در دانشگاه و جامعه در کنترل خود درآورد.

اعتراض دانشجویان علم و صنعت در مقابل سرکوب در دانشگاه

راهپیمایی روز گذشته دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت، با شعارهایی مثل: \"حراست بترسید، ما همه با هم هستیم!\"