پیام مونیکا گرتنر- انگل

پيام انجمن زنان\" كوراژ\"

پیام بوآخیم گریز باوم- نماینده حزب مارکسیستی و لنینیستی آلمان در استان های ناحیه شمال-غربی

یادمان رفیق آذر درخشان فعال جنبش کمونیستی و جنبش زنان در آمستردام هلند

مراسم بزرگداشت رفیق آذر درخشان پاریس/ سالن آژکا

به یاد رفیق آذر درخشان

رویای آذر نابودی جهان کهنه و پوسیده سرمایه‌داری بود. آذر خشم و نفرتی عمیق نسبت به سیستم سرمایه‌داری‌ هم از نوع رژیم زن ستیز و پدرسالار جمهوری اسلامی و هم از نوع امپریالیست‌های مردسالار داشت.

وداعی شكوهمند؛ مراسمی بياد ماندنی!

به یاد و برای آذر درخشان

برگزاری مراسم یاد بود رفیق آذر در شهر برمن آلمان

مراسم بزرگداشت آذر درخشان در لندن