مرده، مرده نیست

مرده، مرده نیست.

بگونه ای اسرارآمبز در ما به زندگانی خود ادامه می دهد.

او بهترین قوایش را که اکنون با مرگ از بار رنج رهایی یافته، نصیب ما می کند

ویرژیل شاعر کلاسیک روم

 

زمان و نصرت عزیز

 ما نیز چون شما از مرگ رفیق آذر درخشان بسیار متاثر شدیم و بدین وسیله کمال تاسف خود را ابراز می داریم. یازده سال با بیماری سخت مبارزه کرد. او در فرانسه می زیست و کار می کرد و به عنوان عضو فعال حزب کمونیست ایران (م ل م ) و یکی از موسسان گروه زنان هشت مارس، و از دست اندر کاران نشریه هشت مارس و از فعالين جنبش زنان ایران، تمام قوای خود را برای آينده جنبش زنان و رهایی آنان خصوصا در جوامع مردسالار به کار می برد.

مرگش به سان یک شکاف عمیق در عرصه جنبش زنان باقی می ماند.

باشد که اميدها، آرزو ها و قوتش را دریابیم و در ثمره بخشیدن به آن کوشا باشیم.

او در عرصه جنبش زنان زنده خواهد ماند.

صمیمانه شما را در آغوش می گیرم

از طرف انجمن رادیکال زنان

مونیکا گرتنر- انگل

* - پيام فوق در مراسم يادمان  رفيق آذر درخشان در شهر هامبورگ – 15 ژوئن 2012 – خوانده شد.