به یاد رفیق آذر درخشان

متاسفانه سحرگاه روز 26 ماه می رفیق آذر درخشان (مهری علی ملایری) پس از 11 سال مبارزه در مقابل بیماری سرطان در بیمارستانی در شهر پاریس درگذشت. جنبش زنان و طبقه کارگر با مرگ آذر  یاری برجسته و رهبری درخشان را از دست داد. اولین بار پس از  دستگیری توسط پلیس در تظاهرات برلین بر علیه آمدن خاتمی مرتعج به آلمان با آذر آشنا شدم و ساعتها در ماشینی که قرار بود ما را به زندان منتقل کند به صحبت نشستیم . آخرین باری که او را ملاقات کردم در مراسم تدفین مینا بود. از او سوال کردم که حالت چطور است؟ با تبسمی در چهره و شکیبایی جواب داد بد نیستم. من از او به عنوان یک زن کمونیست در رابطه با مسایل زنان خیلی چیزها یاد گرفتم.

در مبارزه بر علیه ستم واستثمار طبقاتی و ستم جنسییتی تیز ورادیکال بود. خاطراتش همیشه در کنار مبارزاتمان بر علیه امپریالیسم و ارتجاع خواهد ماند. امیدوارم در آینده آذرهای بیشماری جنبش کمونیستی در پروسه مبارزه انقلابی در ایران پرورش دهد.

از صمیم قلب به جنبش انقلابی زنان، جنبش کمونیستی و تمامی رفقا، خانواده عزیزش تسلیت می گویم. مبارزات ما برای به ثمر رساندن انقلاب راه آذر ها را ادامه خواهد داد.  یادش گرامی باد.

نادر  26 ماه می