تزهای پيشنهادی

 

به یاد و برای آذر درخشان

 

شعر خوانی

 

فریدون گیلانی

 

شنبه 23 ژوئن 2012

 

   ساعت 5 بعد از ظهر در :

Kulturladen        

Alexanderstraße 16

20099 Hamburg