من یک زنم!

من زنی از گستره جهانم؛ زنی که در هر ثانیه قربانی خشونت های وحشیانه می شوم.

پوستر دختر آبادان

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم

اختیار دارند

نمی‌دانم چه‌کار کنم. هرچه دعوا کردم، گریه کردم، هرکاری می‌کنم ول کن نیستند. می‌خواهند از خانه‌ی خودمان به خانه‌ی دیگر زندانیم کنند.

زنان و هنر- بخش اول

چرا که سر برآوردن زنان هنرمند در چنین راه ناهمواری، هم‌چون ره‌سازی در باقی بیراهه‌ها، بیشتر به معجزه مانند است. معجزه‌ای که تنها مبارزه و مقاومت خود زنان موجب تابیدن فروغ‌اش تا به‌همین‌جا و بر پیچ ‌پیچه‌های این راه تاریک شده است.

زنان سخن می گویند

زندگی پروین، زندگی هزاران هزار پروین‌های بی‌نام و نشانی است که مجبورند برای داشتن اطاق محقری و لقمه نانی، تن‌اشان را در اختیار مردان بگذارند! برای پروین و پروین‌ها، تن‌فروشی شغل نیست، بلکه درب و داغان شدن ‌شَان انسانی‌اشان است.

زنان جهان

کلام من آزاد است

زنی که به صدای انقلاب تونس معروف است

صدای رومینا: ترانه سرا آوا درویش

آهنگساز و تنظیم کننده فرید صدیقی

من یک زن متاهل هستم