به مناسبت بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

سخنرانی آذر درخشان در سمینار زندانیان سیاسی در کلن

زندانی سیاسی زن؛ ارزشهای تاریخی؛ کشمکش های طبقاتی! / سخنرانی آذر درخشان در دومین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران!- کلن، ۲۵ آگوست ۲۰۰۷

چوبه های دار مرتجعین جمهوری اسلامی را در هم شکنیم!

حقيقت و نادرست بودن آن / فربیا مرزبان

زندانی تهران و برخورد راست روانه / آذر درخشان

\"زندانی تهران\" تحریفی از زندان اوین / مونا روشن - زندانی سیاسی سابق

هدف رژیم جمهوری اسلامی از کشتار زندانیان سیاسی چه بود و در چه شرایطی صورت گرفت؟ / لیلا پرنیان

اوين خيالی در زندانی تهران

کتاب مارینا و . . . خیانتی دیگر از او/ سودابه اردوان