گزارش تظاهرات علیه نسل کشی در فلسطین در شهر برمنِ آلمان

طی چند هفته گفتگو و برنامه ریزی، شماری از نیروهای پیشرو، چپ و کمونیستِ شهر، تظاهرات مشترکِ رادیکالی را علیه نسل کشی در فلسطین، در روز شنبه ٢۵ ماه می ٢٠٢۴ برنامه ریزی کردند.

سخنرانی طاهره شمس در تجمع اعتراضی به محدودیت ها و سرکوب زنان در افغانستان

تجمع اعتراضی ۱۱ می به محدودیت ها و سرکوب زنان در افغانستان و سخنرانی یکی از فعالین هشت مارس در این تجمع.

گزارشی از گردهم آیی بزرگ روز جهانی کارگر - برمن

خواندن بیانیه اول ماه مه به زبان آلمانی- برمن

گزارش کوتاهی از تظاهرات علیه نسل کشی در غزه - برمن

علیه نسل کشی در غزه و در محکومیتِ ارسال سلاح از طریقِ آلمان و سایر کشورهای غربی به اسرائیل

خواندن پیام هشت مارس در گردهم آیی روز زن- برلین

پیام یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان) در گردهم آیی به مناسبت روز جهانی زن!

گزارش تظاهرات در آلمان، شهر برمن ۸ مارس ۲۰۲۴

گزارش تصویری از گردهم آیی به مناسبت ٢۵ نوامبر ٢٠٢٣