شرکت در نشست زنان چپ و کمونیست هامبورگ

بنیاد پوران بازرگان درپاریس از آذر درخشان مبارز جنبش زنان قدردانی کرد

در کتابخانه مقاومت مردم فلسطین

روز جهانی زن - آمستردام

بخش ششم

۸ مارس روز جهانی زن در هلند

بخش پنجم

۸ مارس روز جهانی زن در هلند ۲

بخش چهارم

مراسم روز جهانی زن ۲۰۱۲ در آمستردام

بخش سوم

۸ مارس روز جهانی زن - آمستردام

بخش دوم

برنامه در سالن به مناسبت روز جهانی زن- در آمستردام

فیلم هایی از آذر درخشان به یاد او

مراسم ۲۳ امین یادمان زندانیان سیاسی دهه ۶۰