از زنان ، کودکان و مردم زحمتکش افغانستان درمقابل حملات وحشیانه اوباشان اسلامی درایران، دفاع و حمایت کنیم. -کانادا

اطلاعیه شماره دو جزئیات دقیق مراسم تدفین و بزرگداشت رفیق آذر درخشان

اطلاعيه شماره یک: مراسم تدفين رفيق آذر درخشان

آذر درخشان یار و یاور جنبش زنان درگذشت

پيام آذر درخشان به اولين نشست زنان چپ و كمونيست

اطلاعيه‌ پايانی نشست زنان چپ و کمونيست در هامبورگ

فراخوان گردھمايی زنان انقلابی ايرانی ۸ آوريل ۶ ۲۰۱۲ در ھامبورگ

پیام آذر درخشان در یادمان پوران بازرگان و اهدای جایزه به کتاب "زنان سال صفر"

جدائی دین از دولت و سرنگونی رژیم زن ستیز اسلامی اولین گام رهائی زنان است!

اطلاعیه شماره ۲ - تاریخ نشست زنان چپ و کمونیست