پیام کارزار زنان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر لاهه

هشت مارس امسال نقطه پايان بر قوانين نابرابر

به پیش! به مناسبت فرا رسیدن هشت مارس ۲۰۰۶

به مناسبت فرا رسيدن هشت مارس ۲۰۰۶ به پيش!

از مبارزات به حق کارگران شرکت واحد دفاع کنیم

راهپيمائی ۸ مارس۲۰۰۶ بيان اتحاد همه آنانی است كه می خواهند برای لغو قوانين ضد زن و مجازات های اسلامی بجنگند!

اطلاعيه شماره ۲ - ۸ مارس، روز جهانی زن را به آارزار دستيابی به رهایی زنان تبدیل آنيم

در راه عملی جسورانه....

جنبش زنان ایران بیش از ربع قرن است که در مقابله با یکی از ضد زن ترین حکومت های موجود رشد می کند، وسعت می یابد، عمیق می شود. از اولین روزهای ظهور این جنبش، در تظاهرات هشت مارس ۵۷ علیه حجاب اجباری، تا شکستن سنت ها و هجوم به صحنه مبارزه سیاسی و خلق حماسه های مقاومت در سیاهچال های رژیم، از تن ندادن به ضوابط اخلاقی قرون وسطائی و به جان خریدن عواقب آن تا مقاومت در مقابل بی حقوقی خود در بیدادگاه های شرعی... این جنبش افت و خیز داشته ولی هیچ گاه از حرکت باز نایستاده است.

اطلاعیه شماره ۱ کارزار زنان

ناديا زنی كه در افغانستان قربانی خشونت شد!