آتنا فرقدانی از شکنجه وحشیانه در زندان می‌گوید

ترانه \"دست های خلق\" از گروه يوروم

تاثیر مبارزات کوبانی برجنبش زنان ایران و خاورمیانه

نه به اعدام

برنامه تلویزیونی نگاه - کوبانی، سنگر مقاومت

بیشتر از سی سال است که ایران میزبان مهاجرین افغان است. مهاجرینی که بعد از گذشت این همه سال هنوز از حقوق اولیه شهروندی محرومند. این مستند شرح بخشی از درد و رنج آنهاست.

سخنرانی تکان دهنده یک سرباز آمریکایی - مایک پریسنر

تقدیم شده به آذر درخشان از طرف رزا تابان

خشونت علیه زنان و راه مبارزه زنان بر علیه آن

گروه يوروم يه گروه موسيقی با بينشی چپ و سوسياليستی که سال ۱۹۸۵ در استانبول ترکيه شروع به فعاليت کرد.