۷ فایل صوتی جلسه ی پالتاکی چرا حجاب اجباری در ایران، مرکز اِعمال خشونت دولتی علیه زنان است؟/ پخش پایانی

فعالین کارزار در آکسیون ۲۵ نوامبر ۲۰۱۸ روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان- دن‌هاگ/هلند

حجاب‌ سوزان فعالین کارزار و سازمان زنان هشت مارس در تظاهرات ۲۵ نوامبر ۲۰۱۸ - بروکسل

گزارشی از میتینگ اعتراضی در «روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان» – سوئد

گزارش سمیناری به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی رفع خشونت علیه زنان - نروژ /کونگسوینگر

گزارش تصویری از اکسیون اعتراضی به مناسبت روز مبارزه علیه خشونت بر زنان در لندن

گزارشی از شرکت فعالین کارزار ضد خشونت در حمایت از کارگران هفت تپه – استکلهم / سوئد

فعالین کارزار در آکسیون اعتراضی در روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان- هلند

پیام فعالین کارزار‌‌ در تجمع اعتراضی، مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل

گزارش آکسیون جهانی «او نه!» در اعتراض به نامزدی «ژایر بولسونارو» برای ریاست‌جمهوری برزیل- بروکسل/ بلژیک