وبینار به مناسبت روز جهانی زن۸ مارس ۲۰۲۱

روز صف آرایی مبارزات زنان جهان علیه ستم جنسیتی​

فيلم كوتاهی از سه روز تظاهرات كارزار زنان در سه كشور

تهيه این فيلم به مناسبت ٨ مارس ٢٠٢١

بخشهایی از پیام کارزار زنان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل

در سومین روز راهپیمایی کارزار، بروکسل، هشت مارس ۲۰۱۹ ما زنان کارزار، ادامه‌دهندگان جنبش نوین زنانی هستیم که ۴۰ سال پیش با شورش علیه حجاب اجباری شما زن‌ستیزان تازه به قدرت رسیده، پی‌ریزی شد.ما صدای میلیون‌ها زنی هستیم که پس از ۴۰ سال به نظام زن‌ستیز شما تن نداد.

مصاحبه فریده رضایی به زبان کردی با تلویزیون آرین

گزارشی از برنامه هنری: شب همبستگی با کارزار زنان

دومین روز: تظاهرات کارزار زنان

کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران

بخش اول تظاهرات کارزار زنان: در مقابل کنسرل گری رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی

«کارزار مبارزه «لغو کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان

گفتگوی صدای نو با فریبا امیرخیزی در باره راه پیمایی سه روزه در هامبورگ، لاهه و بروکسل

شمارش معکوس! انفجاری در پیش است!

شمارش معکوس! راهپیمایی سه روزه‌ی کارزار زنان در هامبورگ، دن‌هاگ و بروکسل ۲۰۱۹

گفتگوی تلویزیون راه‌کارگر با فریبا امیرخیزی:علیه خشونت دولتی،اجتماعی و خانگی، علیه حجاب اجباری، همصدا با زنان ایران