تجاوز جنسی جنايت و درد زايمان / از جلسه ای با ايرانی ها در کاخ سفيد تا اتاقی سوخته در محموديه بغداد

آماری از خشونت خیابانی در تهران – بخش اول گروه آمار

آمارها آزار جنسی‌ در محیط‌ كار - واقعیتی‌ سیاه‌ / اعتماد -سمیه‌ صیادی‌ فر، علی‌ دو

گفتگوی تریبون زن با شهرزاد مجاب

کشته شدن شاعره زن افغانستانی / برگردان- لیلا پرنیان

کشته شدن شاعره زن افغانستانی

به یاد رزا

ژوئن ۲۰۰۵ هفده تن از انقلابیون ترکیه بدست ارتش این کشور کشته شدند. رزا یکی از این جانباختگان بود. رزا مبارزه برای رهائی زنان را بخش لاینفکی از مبارزه برای سرنگونی نظام حاکم می دانست و بطور خستگی ناپذیر برای آگاهی و تشکل زنان در ترکیه مبارزه می کرد. بسیاری از فعالین هشت مارس رزا را به خاطر دارند. او تجاربش را بی دریغ با ما شریک می شد و با اشتیاق آماده آموختن از تجارب ما بود. یادش همواره با ما خواهد بود. این مقاله توسط یکی از خوانندگان از هفته نامه «انقلاب» صدای حزب کمونیست انقلابی، آمریکا ترجمه و برای ما ارسال شده است. – هشت مارس

قتل ناموسی و سکوت رفقا!

به درخت بارور و شکوفان شعر، نادیا انجمن / فاروق فارابی

ناديا زنی كه در افغانستان قربانی خشونت شد! واحد فرانکفورت