آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی از اوین

امید را می‌آموزیم و از آن می‌آموزیم: صبوری کردن را، پشتکار و پایداری را، شجاعت و اعتماد را.

آتش شاکرمی به بابای کیان پیر فلک:

ما سلیطه‌ایم!

سال ۱۹۷۱ سیمون دوبووار مانیفستی با نام «ما جنده» هستیم نوشت که توسط ۳۴۳ زن که همگی تجربه‌ی سقط جنین داشتند امضا شد. مانیفست بازتاب گسترده‌ای یافت.

ارسالی: به مناسبت ۸ مارس ۲۰۲۴

ارسالی:هشت مارس، روز جهانی زن، روز صف آرایی متحدانۀ زنان علیه ستم جنسیتی!به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن، به همۀ زنان مبارز و انقلابی درود می فرستم و به همین مناسبت ما فعالان سازمان زنان هشت مارس، گرد آمده ایم، تا این روز را تجلیل کنیم!تا به جهانیان بگوییم: زنان افغانستان هرگز تسلیم نمی شوند!ما زنان افغانستان و ایران، در مبارزه با طالبان کابل و تهران و حامیانِ بین المللی آنها، کنار هم ایستاده ایم!زن، انقلاب، رهایی ۶ مارس ٢٠٢۴ / ١۶ اسفند ١۴٠٢

رای ما: سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی!

انتخاب ما: جامعه ای بدون ستم و استثمار!

قتل زینت حسین خانی به دست پدرش

عامل اصلی و تعیین کننده فرهنگ پدر/مردسالارانه و رخنه آن در جامعه بویژه در میان مردان، سنت های ضد زن و تعمیق آن رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی است. پشتوانه همه مردان برای زنکشی و قتل زنان تحت نام ناموس و حفظ مردانگی و غیرت، رژیم جمهوری اسلامی و قوانین و مجازات های ضد زن اسلامی است.

این جا افغانستان است!

این جا افغانستان تحویل داده شده از طرف دولت آمریکا و شرکا به طالبان است.

جرم سامان یاسین (سامان صیدی)، توماج صالحی و مهدی یراحی در کنار مردم ایستادن است!

صدای یاسین و توماج و مهدی باشیم و برای در هم شکستن درهای زندان و آزادی همه زندانیان سیاسی که به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی وابسته است، مبارزه را با ابتکارات و خلاقیت های گوناگون سازماندهی کنیم و این گونه افکار عمومی را برای حمایت عملی از آنان تشویق و ترغیب کنیم.

!مادر دادخواه دیگری از مادران خاوران، در گذشت

پایداری و استواری مادران-خاوران هم چون مادر یوسفی علیرغم همه سرکوب ها باعث شد که پرچم نمیبخشیم و فراموش نمیکنیم بدست دیگر مادران دادخواه قرار گیرد و گسترش یابد. نقش مادران دادخواه خاوران و مادران دادخواه ، ۸۸، دی ۹۶، آبان ۹۸و خیزش ١٤٠١ باعث شده است که امروز اکثریتی از توده های ستمدیده در سراسر جامعه به دنبال دادخواهی باشند.

صدای پارمیدا شهبازی، محمد صادقی و همه عزیزان در بندمان باشیم!

این جمهوری اسلامیست که از سالگرد خیزش- ژینا و نقش نیروهای مبارز و انقلابی، می ترسد. این جمهوری اسلامیست که برای حفظ رژیم رو به مرگ خود به زمین و زمان چنگ انداخته و شمیشیر سرکوب را بیش از پیش بکار بسته است.