چرخه خودکشی از افغانستان تا ایران...

این چرخه زن‌کشی همچنان ادامه خواهد داشت اگر جامعه واکنشی در برابر آن از خود نشان ندهد. بیداری جامعه نسبت به زن‌کشی و زنستیزی، یک مسئولیت و وظیفه انسانی بوده و معیاری برای سنجشِ بیداری وجدان بشری خواهد بود.

لیست زندانیان سیاسی، در صف اعدام، هر روز بلندتر می شود!

نرخ بیکاری زنان حدود دو برابر مردان است.

در شرایطی که فشارهای اقتصادی و اجتماعی، آمار طلاق، اعتیاد و بیکاری را به شدت بالا برده و هر روز بر آمار زنان سرپرست خانواده افزوده می شود، بیکاری زنان بر هر چه زنانه تر شدن فقر دامن زده و زنان را بیش از سایر اقشار لای منگنه قرار داده است.

سرکوب زنان دست فروش توسط نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان

خشم زنان، مخصوصا مادرانی که مسئولیت خانواده و فرزندان شان را دارند، روزی نه دیر و نه هم دور به آتش انتقام مبدل خواهد شد!

بازتاب استراتژی شوینیستی امریکا در افغانستان، در سخنان مارک میلی، رئیس پیشین ستاد ارتش امریکا!

اختلافات مرتجعینی چون پشتونیست‌ها و خراسانیست‌ها، که هر دو با حمایت امریکا جای خود را در حاکمیت افغانستان، یافته اند؛ اختلافات درون قدرت فاشیستی حاکم است و هیچ ربطی به ستمدیدگان و زحمتکشانِ افغانستان ندارد!

پهن کردن سفرە نوروزی از سوی مادران دادخواە در کنار مزار فرزندانشان

زوکیسوا وانر، نخستین زن آفریقایی برنده‌ی مدال گوته خود را پس داد.

زوکیسوا وارنر هم مانند بسیاری از بیدار دلان و مانند جمعیت های میلیونی که در اعتراض به نسل کشی فلسطینیان به خیابان ها آمدند؛ به درستی جایگاه خود را در صف ستمدیدگان، یافته است!

زنان، سرکوب و حذف توسط خانواده، جامعه و رژیم زن ستیز!

نام اولین روزنامه زنان بریتانیا سلیطه بود.

لباسهای تیم ملی فوتبال زنان سوئد درآستانه روز جهانی زن