برداشتن جمعی حجاب توسط دانشجویان زن مقابل درب دانشگاه تهران

گلاله دهار هم توسط همسرش به قتل رسید!

سی و هفت سال صدای من در انتظار پاسخ مادرم…

بند زنان زندانی در زندان بوشهر جایی است نزدیک به آخر دنیا

قانون حجاب اجباری برای زنان زندانی بوشهر، در سطحی فراتر از آنچه‌که در برخی زندان‌ها مرسوم است، اجرا می‌شود. چادر و پوشش کامل در صف آمار و راهرو و هواخوری اجباری‌ است. زن زندانی در هر جایی جز تخت خواب باید حجاب داشته باشد.

گزارشی از گردهم آیی اعتراضی در حمایت از زنان افغانستان- سوئد استکلهم

گردهم آیی اعتراضی در حمایت از زنان افغانستان و محکومیت نیروهای بنیادگرای طالبان، درروز جمعه ۲۰ اوت در شهر استکهلم، برگزار کردند.

نامه گلرخ ایرایی از زندان آمل

تکرار دوباره تاریخ در خاورمیانه‌ای متلاشی و زخم‌خورده خود به تنهایی درد بزرگیست و سخت‌تر از آن رویکرد برخی فعالین ایرانی و افغانستانی در قبال طالبان و چند دهه وحشیگری آنان است.

افغانستان سقوط نکرد، بلکه در توافقی چند جانبه از سوی ابرقدرت‌های جهانی و منطقه‌ای تحویل طالبان شد.

اگر بیست سال پیش، توحش طالبان علیه زنان سوژه داغ رسانه‌های غربی می‌شد تا کیلو کیلو بمب بر سر روستاها و همین زنان و کودکان بیاندازند، بیست سال بعد منافع‌شان دیکته کرد که از طالبان چهره‌ای «میانه‌رو» و «تغییرکرده» بسازند و برایشان فرش قرمزی جهت «انتقال مسالمت‌آمیز قدرت» پهن کنند. این است آینده نیروهای سیاسی آویزان به قدرت دولت‌های خارجی و این است تصویر فردای کسانی که امروز در کنار پمپئو و بلینکن می‌ایستند و از آنان طلب رهایی زنان ایران را می‌کنند.

افغانستان در آتش و خون

پیام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خطاب به خواهران و براداران در افغانستان

حمایت از مردم خوزستان

من زنم.فرزند ایرانم. تکواندوکارم. با مبارزه بزرگ شده‌ام و به مبارزه ادامه می‌دهم.

بیش از ۹۰ کارتونیست طی بیانیه ای تحت عنوان «پویش هنر برای خوزستان» از اعتراضات مردم خوزستان حمایت کردند.

هنرمندان مردمی کسانی هستند که هنر خود را در خدمت به تغییر جهان به نفع زحمتکشان قرار می دهند.