آبان ادامه دارد

پیام نوروزی

از همه مردم می خواهم که تماشاگر ظلم و بی عدالتی نباشند.

بزرگداشت روز جهانی زن در افغانستان

برگزاری مراسم روز زن و طرح مطالبات زنان، به شکل علنی و در فضای آزاد، نشان دهنده شهامت و جسارت زنان مبارز افغانستان است.

افشاگری از شرایطش در زندان

!پس از مدت‌ها مبارزه موفق شدند حق سقط جنین را به قانون تبدیل کنند

زنان جهان : بر ای از بین بردن هر شکلی از خشونت متحد شوید‍!

اعتراضات کودکان به حجاب اجباری

تاریخ خونین بیش از ۴ دهه