نامشان زمزمه ی نیمه شب مستان باد

به یاد ژینا، نیکا، سارینا، حدیث، یلدا، ندا، مینو، شیرین، غزاله، آیلار، فرشته، اسراء، حنانه، ستاره، مهسا، کبری، مائده، عاطفه، دنیا، نسرین، نسیم، مونا، پارمیس، مهناز، زلیخا، هستی، زربی‌بی، مریم و ... متن و تصویر، باز نشر از کانال تلگرامی: «اتحاد بازنشستگان»

کودکان فلسطینی

حضور زن جسور بدون حجاب اجباری و حمایت از توماج صالحی

تنها حضور و تردد این زن جسور بدون حجاب اجباری در شهر، مبارزه ای شجاعانه است برای به سخره گرفتن قدرت نمایی های وحشیانۀ حکومت و به مصاف طلبیدن آن؛ اما او همزمان، با حمل یک ساک دستی پارچه‌ای که روی آن نوشته شده «توماج یک ملت است، ملت را آزاد کنید»؛ شهامت، حضور و نقش فعال زنان را در همۀ عرصه های مبارزاتی آشکار می سازد.

صحنه های برخورد فاشیستی پلیس هلند با دانشجویان حامی فلسطین!

نسل کشی وحشیانه مردم فلسطین، که یکی از ننگین ترین جنایاتی است که در تاریخ ثبت خواهد شد؛ بار دیگر ماهیت فاشیستی حکومت های امپریالیستی به اصطلاح «دمکرات» را بر جهانیان بازنمود و چارچوب تنگِ «آزادی فکر و عقیده» را در «جهانِ آزاد» به نمایش گذاشت!

شهرک‌نشینان فاشیست، کمک های غذایی برای مردم غزه را نابود می‌کنند!

این صحنه ها نمایشکر همکاری نژادپرستان اسرائیل با حکومت فاشیست در نسل کشی وحشیانه در غزه است. پس از انفجار باران بمب و موشک و استفاده از تمامیِ سلاح های مرگ بارِ اهدایی از سوی امپریالیست ها برای تداوم نسل کشی در فلسطین؛ گرسنگی و قحطی، دومین ابزار کشتار جمعی و به ویژه نابود ساختن کودکان در فلسطین است که حکومت اسرائیل با همراهی نیروهای امپریالیستی و با همکاری مستقیم فاشیست های شهرک نشین، به آن متوسل شده است. فشار افکار عمومی، همراهی تمامی وجدان های بیدار در جهان و وحدت و همبستگی تمامی زحمتکشان و ستمدیدگان در سراسر دنیا، تنها سلاح و ابزار بازدارنده ای است که مردم فلسطین می توانند به آن امیدوار باشند.

اینچنین بزرگترین جنایات قرن را فورموله می کنند!

هزاران کودک و زن و مرد را قتل عام می کنند تا فلسطین و فلسطینیان را از صحنۀ روزگار محو سازند!

ترانه رپ توماج صالحی، این یک معماست

توماج صالحی بدون هیچ قید و شرطی آزاد باید گردد! تنها و تنها با مبارزه متشکل و نقشه مند و توده ای و سراسری می توانیم درهای زندان را برای آزادی زندانیان سیاسی در هم شکنیم!

المثلوثی رویا را برای رویاهای نیکا شاکرمی خواند

امال المثلوثی، خواننده، ترانەسرا و موسیقی‌دان ضد جنگ تونسی و طرفدار ستمدیدگان فلسطینی، یکی از معروف‌ترین ترانه‌های خود بە نام \"رویا\" را بە نیکا شاکرمی تقدیم کرد. او این ترانه را در صفحە شخصی خود در اینستاگرام منتشر کردە و در مورد آن نوشتە است: «به یاد نیکا شاکرمی، کە رویای او تنها تبدیل شدن بە یک زن آزاد بود.» او در ادامە نوشتە است: «برای تمام رویاهای از هم پاشیده و قلب‌های شکستە ما، باشد کە موسیقی همچنان بە ما آرامش و قدرت بدهد.» انتشار اسناد قتل حکومتی نیکا شاکرمی توسط سرویس جهانی بی‌بی‌سی، همراه با جزییاتی درباره تجاوز و قتل بیرحمانه نیکای ۱۶ساله در #قیام_ژینا ، موجی از خشم و انزجار نسبت به رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی را در میان افکار عمومی ایران و جهان برانگیخته است.

روایت زنی که در حین دستگیری کلیه اش پاره شد

سال هاست که خیابان های کشور، صحنۀ جنگی علنی علیه زنان است.