zan_dem_iran@hotmail.com   برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی از پای نمی نشینیم!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
23 Sep 2019
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸
  نشریه شماره  47 منتشر شد  


PDF


کتاب خشونت علیه زنان و راه پایان بخشیدن به آن منتشر شد

 
 Other languages 
The revolutionary mass struggles, will pave the way to smash the prison doors and free the political prisoners! »
    Thirty-one years ago, the repressive Islamic regime of Iran tried to consolidate itself by suppressing the freedom seeker, militant, revolutionary and communist forces.
Der revolutionäre Massenkampf wird den Weg ebnen, um die Gefängnistore zu zertrümmern und die politischen Gefangenen zu befreien! »
De revolutionaire massa worstelt, zal de weg vrijmaken om de gevangenisdeuren te breken en de politieke gevangenen te bevrijden! »
    Eenendertig jaar geleden probeerde het repressieve islamitische regime van Iran zich te consolideren door de vrijheid zoekende, militante, revolutionaire en communistische krachten te onderdrukken.
 اطلاعيه ها 
» رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی قاتل دخترآبی را باید سرنگون کرد!
    نباید بگذاریم زندانیان سیاسی چه آن هایی که نام شان را شنیده ایم و چه بسیار کسانی که نام شان را نمی دانیم در زیر پای چمکه پوشان مرتجع این رژیم، زندگی شان هم چون سحر به پایان رسد.
» توده ای شدن مبارزه انقلابی راه را برای در هم شکستن درهای زندان و آزادی زندانیان سیاسی هموار می کند!
    در شرایط کنونی که رژیم جمهوری اسلامی در بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پا می زند و از زاویه بین المللی در تنگنا قرار دارد، حمله به زنان و حقوق اولیه شان و در بند کشیدن فعالین جنبش زنان، در دستور کارهمه مرتجعین حاکم قرار دارد. بی دلیل نیست که بخش بزرگی از زندانیان سیاسی در شرایط کنونی را زنان تشکیل می دهند.
» برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی از پای نمی نشینیم!
» گسترش مبارزه دانشجویان با حجاب اجباری راه را برای پیوند با سایر اشکال ستم و استثمار هموار می کند
» جهت اطلاع برای جلوگیری از استفاده اپورتونیستی از نام سازمان زنان هشت مارس
    سازمان زنان هشت مارس واحدی به نام دوسلدرف ندارد و هرگونه استفاده از این نام از نظر این سازمان، هم از زاویه‌ی سیاسی و هم تشکیلاتی بی اعتبار و فرصت‌طلبانه است.
 مقالات 
» مبارزه تعرضی زنان علیه حجاب اجباری و تلاش های مذبوحانه یک رژیم زن ستیز! - لیلا پرنیان
» سرسخن - سه روز راهپیمایی، دستاوردی که در تاریخ مبارزات انقلابی زنان، ثبت شد!
» دو سال تدارک سیاسی و عملی کارزار زنان، به بار نشست! / لیلا پرنیان
» سرسخن متحد برای عملی کردن یک فراخوان جسورانه
» خطرات و فرصت ها در شرایط حساس کنونی / لیلا پرنیان
» حجاب و سازمان مجاهدین / اخگر فرزانه
» تحلیل بصری اجزاء پرفورمنس دادخواهی «زنان خیابان انقلاب» - آیدا پایدار
» معیار و مفهوم آزادی پوشش / مهسا روژان
» آن‌چه در ظاهر می‌بینیم، می‌تواند فریبنده باشد، پس باید به عمق نفوذ کرد. نمایشگاه: فریدا کالو در موزه‌ی «ویکتوریا و آلبرت لندن
» آزار جنسی زنان فوتبالیست افغانستان و واپسگرایان جامعه / از خواننده‌گانِ افغانستانی
» ۱۷ دی «کشف حجاب» رضاخانی / گزیده‌ای از مقاله‌ی زنده‌یاد رفیق آذر درخشان
» چرا حجاب اجباری مرکز خشونت دولتی علیه زنان است! / متن سخنرانی فریدا فراز در جلسه‌ی پالتاکی کارزار زنان

 مقالات و اطلاعيه ها - افغانستان

  حمله به دانشجوی دختر توسط اوباشان دانشکده شرعیات - لاله آزاد
    ایستادگی وجسارت بصیره اختر دربرابر نیروهای پولیس ومسئولین حکومتی او را به پتانسیل درونی اش واقف می سازد وشجاعت وجرئت اش را افزایش داد.
 
پیام های ارسالی

کارزار مبارزه با خشونت علیه زنان

» گزارش اکسیون اعتراضی به مناسبت 31 امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران/ برمن - آلمان
» گزارشی از برگزاری آکسیون اعتراضی به مناسبت سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در لندن
» گزارش مالی کارزار
    کمک مالی هر فرد و گروه طرفدار جنبش رهایی زنان ولو این که اندک باشد، در حد خود با ارزش و مفید است. زیرا که در قدم اول سمت گیری در پیشبرد مبارزات زنان علیه ستم جنسیتی است.
» گزارشی از دومین روز راهپیمایی کارزار زنان در شهر لاهه (دن هاگ) هلند
» گزارشی از سومین روزِ راهپیمایی سه‌روزه‌ی کارزار زنان در بروکسل ۸ مارس ۲۰۱۹
» گزارش مختصری از بخش اول راهپیمایی سه‌روزه‌ی زنان در هامبورگ
8 مارس را در یوتوب دنبال کنید
 فعاليت ها
» گزارش آکسیون در حمایت از زندانیان سیاسی و کارگری در ایران - لندن
» فراخوان تجمع حمایتی در آمستردام – هلند / درهای زندان را در هم شکنیم !
» گزارشی از شرکت در تظاهرات ضد ترامپ در لندن
راهپیمایی فاشیست‌ها در مرکز لندن توسط نیروهای فمینیست و ضدفاشیست مسدود شد
آزادی پوشش را مطالبه نمی‌کنیم! آزادی پوشش را در مبارزه با حاکمیت اسلامی به دست خواهیم آورد
ادامه...
 نما آهنگ
شعار داماشی ها برای سحر دختر آبی
کیمیا قربانی- مگر ما چه می‌خواهیم؟ نان، کار، رقص آزادی

مستندی کوتاه از تجارب بیست‌ساله‌
سازمان زنان هشت مارسما زنان، تقاضا نمی کنیم، قانون اسارت بار حجاب اجباری را خود لغو می کنیمنمایش مونولوگ واژن
به مناسبت اولین یادمان رفیق آذر درخشان

 ديدگاه ها
» گزارشی از تجمع اعتراضی امروز در دانشگاه تهران - سحام
» فراخوان گزارشگران: از راهپیمایی سه روزه ی کارزار مبارزه با خشونت ...!
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠