فراخوان به اعتراض به نمایش مضحک انتخاباتی در ایران - تورنتو

فراخوان به آکسيون انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی! - برمن

از مبارزات به حق کارگران شرکت واحد دفاع کنيم!

فراخوان تظاهرات عليه بوش- آمستردام

فراخوان روز جهانی کارگر بر تمامی کارگران جهان گرامی باد - روتردام

آكسيون اعتراضی عليه سنگسار زنان در افغانستان! - فرانکفورت

اطلاعيه خبری شماره- ۱ در مورد آکسیون اعتراضی در فرودگاه فرانکفورت

اجازه نخواهیم داد زهرا کاملی را به ایران برگردانند! - گوتینگن

فراخوان به شب سينما و هنر زيرزمينی در ايران- تورﻧﺘﻮ

دعوت به تظاهرات به مناسبت شانزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ - فرانکفورت