۳۵۰۰ ساختمان ناایمن در تهران داریم، وضعیت ۱۲۹ ساختمان ترسناک است!

این ها گوشه ای از فجایعی موجود در کشور تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است.

طالبان رستورانت‌های مخصوص زنان را در ولایت هرات مسدود کرده‌اند.

پیشروی گام به گام فاشیست های مرتجع و زن ستیز طالبان، با هدف محو کامل موجودیت زنان در سطح جامعه صورت می گیرد.

افشای طرح قضات دادگاه عالی آمریکا برای ممنوعیت کامل سقط جنین

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

هشت مارس: در شرایط انفجاری جامعه که ماحصل سیاست های حکومت فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی است، رژیم سعی دارد با تشدید جو پلیسی، سرکوب و ارعاب، زنان و مردان را در دانشگاه و جامعه در کنترل خود درآورد.

اعتراض دانشجویان علم و صنعت در مقابل سرکوب در دانشگاه

راهپیمایی روز گذشته دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت، با شعارهایی مثل: \"حراست بترسید، ما همه با هم هستیم!\"

گوش دهید، ما کارگریم! خواننده جواد احمد - ترجمه و زیرنویس فارسی: پروین اشرفی

بیشتر کارگرانی که در فاجعه پاکستان، جان باختند کارگران زن بودند که هنگام فرار از محل، با درهای بسته مواجه شدند...

راه‌اندازی گشت ارشاد موتوری در دانشگاه امیرکبیر

در شرایطی که بحران اقتصادی، نرخ تورم را به بالاترین سطح خود رسانده و کل کشور به دلیل تشدید فقر و سرکوب و نارضایتی در شرایط انفجاری است، چیزی که جمهوری اسلامی از آن غافل نمی شود تحمیل «حجاب اجباری» آنهم هر روز با ترفندی تازه است.

انسیه خزعلی خطاب به دختران ۹ سال

جمهوری اسلامی هیچ فرصتی را برای تبلیغات ایدئولوژیک زنستیزانه خود از دست نمی دهد.

نامه سعید اقبالی از زندان رجایی شهر کرج؛ چهارشنبه‌ها صدای ماشین‌های مرگ می‌آید!

سئوال مهمی که حوریه مصدق، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار افغان مطرح می سازد!