Twee strijdvelden, één doel: revolutie!

Twee strijdvelden, één doel: revolutie!

8 maart, is de dag van internationale solidariteit en eenheid, de dag van verzet tegen het kapitalistisch patriarchal systeem waar de wereld onder lijdt. Het is een dag van strijd voor de verwezenlijking van onze doelstellingen van vrijheid en emancipatie; een dag die miljoenen vrouwen bijeen brengt in de gevoelde noodzaak om de ketens van duizenden jaren van onderdrukking te doorbreken.

Dit jaar kunnen we de adem van hoop duidelijk voelen; Die hoop komt voort uit de strijd van vrouwen die wereldwijd massaal de straten op zijn gegaan tegen het imperialistisch fascistisch regime van de VS na de inauguratie van Trump. 21 januari 2017 is nu al een legendarische dag in de geschiedenis, waarop meer dan 6 miljoen mensen waarvan het overgrote deel vrouwen, wereldwijd op stonden voor de rechten van de vrouw, maar ook voor minderheden, vluchtelingen en migranten, gehandicapten en homoseksuelen.

Deze internationale solidariteit heeft miljoenen vrouwen geïnspireerd, aan het denken gezet en de moed gegeven hun stem te verheffen en in actie te komen. De geweldige resultaten van deze strijd mogen we niet laten liggen of negeren; Deze strijd moet met het zelfde vuur van internationale solidariteit krachtig worden voortgezet en onderdeel worden van onze dagelijkse routine, zodat we op elk moment direct klaar kunnen staan om de misdaden die Trump en Pence tegen ons op de agenda hebben staan, de kop in te drukken.

Onze organisatie “8maart” is onderdeel van de revolutionaire vrouwen beweging. Wij hebben een analyse gemaakt van de huidige situatie waarin sprake is van intensivering van de onderwerping van de vrouw en escalatie van geweld tegen vrouwen wereldwijd. 

We zijn tot de conclusie gekomen dat het meer dan ooit noodzakelijk is om een rigoureus en adequaat antwoord te geven op de eeuwenlange patriarchale overheersing. We hebben ons daarom verenigd in de “Campagne ter bestrijding van staatsgeweld, sociaal en huiselijk geweld tegen vrouwen in Iran.”

 De start van deze campagne viel samen met de beëdiging van het fascistisch regime in Amerika en de enorme impuls die deze schok teweeg bracht in alle lagen van de bevolking die een nieuwe golf van politieke en sociale strijd wereldwijd heeft aangewakkerd.

Eén van de belangrijkste aspecten van de verschuiving die nu plaats vindt is dat het fascisme nu ópenlijk wordt beleden in plaats van in verhulde termen; Niet alleen in de VS, maar ook in Europa en andere landen in de wereld, en hiermee dus ook de openlijke aanvallen op vrouwen: De vernederende aanvallen op vrouwen van Trump tijdens zijn campagne kon rekenen op een reactie van miljoenen vrouwen wereldwijd. 

De eerste publieke actie van vice-voorzitter Pence na zijn beëdiging, was het bijwonen van een anti-abortus demonstratie van de fascistische christen- fundamentalisten die de aanvallen op abortusklinieken en moord op artsen op hun geweten hebben.  

Dit zijn bittere constateringen die maken dat wij niet stil kunnen blijven zitten

De trend geeft aan dat de aanvallen op vrouwen zullen intensiveren en de verworvenheden die vrouwen in het westen tot nu toe door strijd hebben gewonnen hen weer zullen worden afgepakt. En wat hier gebeurt heeft effect op alle conservatieve  fundamentalistische staten en  machtsblokken elders in de wereld en andersom:

Trump en pence starten met de aanval op vrouwen; twee dagen later wijzigt Putin de wet op huiselijk geweld in het nadeel van vrouwen. Trump in de VS ziet vrouwen als seks object, Erdogan in Turkije  ziet vrouwen als dienstbaar object voor de man en de kinderen die ze baart.

In Brazilië wordt Maria Louisa gevangen gezet omdat ze haar zwangerschap wil beëindigen, in de VS

wordt Ana Yoka veroordeelt omdat ze haar zwangerschap met een klerenhanger beëindigd.

Christen- fundamentalisten in Amerika vallen abortusklinieken aan en vermoorden de artsen, zoals in het begin van de staatsmacht van Islamitisch fundamentalisten en fascisten in Iran het recht op abortus van vrouwen is afgepakt.

Van het wit christen- nationalisme van Trump in de VS, tot het Moslim-nationalisme van Erdogan in Turkije; of het fundamentalisme van het islamitisch Regime van Iran tot het fundamentalistisch christelijk fascisme in de VS; van de ISIS-fundamentalisten in het Midden-Oosten tot aan de zionistische heersers van Israël, van de Taliban-fundamentalisten in Afghanistan, tot de Neo-Nazistische Pegida in Duitsland... de verschillen tussen al deze reactionairen zijn futile, maar in één ding kunnen ze elkaar allemaal de hand schudden: Ze haten vrouwen.

Zowel het religieus fundamentalisme als het kapitalistisch imperialisme staan gelijk aan vrouwenhaat en onderdrukking, de gemeenschappelijke deler is: de patriarchale super macht.

Deze heersende macht heeft een web van kapitalisme gespannen over de wereld dat vrouwen in de gewenste inferieure positie houdt; ondergeschikt, dienstbaar, seksueel onderworpen en als handelswaar, waarmee de patriarchale, kapitalistische macht zich voedt, verrijkt en in stand houdt.

De intensivering van deze onderwerping van vrouwen wereldwijd is het gevolg van de oplopende polarisatie tussen de verschillende

machtsblokken als onvermijdelijk effect van het kapitalistisch imperialisme, dat simpelweg niet kan voort bestaan zonder de

uitbuiting en onderdrukking van het grootste deel van de wereldbevolking;  

Om dit onderdrukkende systeem te kunnen verlengen en behouden, zien we dat de dominantie en controle van mannen over vrouwen wereldwijd wordt vastgelegd en geinstitutionaliseerd, door middel van repressieve wetten en regels, of onder de vlag van tradities, ideologie en cultuur.

Vandaag is het kritieke punt in de geschiedenis aangebroken dat het kapitalistisme zelf nu ook in het land “van de vrijheid en democratie”, ofwel het epi-centrum van de kapitalistisch-imperialistische macht;  Amerika, een fascistisch leider als Trump heeft geproduceert.

Een vertegenwoordiger die medogenloos de onderdrukking en aanvallen op de hele wereldbevolking prepareert en met zijnhervormingen’ de VS verandert in een openlijk fascistische staat.

Het resultaat hiervan is dat vrouwen wereldwijd, uit welvarende landen tot aan de meest achtergebleven regio’s nog meer geweld zullen ondergaan.

Om die reden, is eenheid en solidariteit van vrouwen over de hele wereld pure noodzaak;

Want voor hen staat de helft van de mensheid in eenheid en solidariteit over de hele wereld en protesteert tegen het fascistische regime van Trump en Pence.

We leven in een wereld waarin 800 miljoen mensen sterven van de honger, waarin 3 miljard vrouwen het slachtoffer zijn van geweld, en 70 procent van de goederen wordt geproduceerd door vrouwen, terwijl zij in absolute armoede leven.

Vergelijk deze percentages met het recente onderzoek waaruit blijkt dat de rijkdom van acht mannen gelijk staat aan het inkomen van 3,6 miljard van de armste mensen in de wereld en je weet gelijk uit wie het overgrote deel van deze armste mensen dan bestaat; vrouwen.

We moeten goed beseffen dat het ontstaan van het openlijk fascisme in de VS en de groeiende dynamiek van fascistische bewegingen in andere delen van de wereld een manifestatie is van de geintensiveerde  polarisatie op wereldschaal, aangewakkerd door het Imperialistisch-kapitalisme.

Het verspreiden van nationalisme, racisme, onderdrukking van vrouwen en homoseksuelen, de aanvallen op migranten en vluchtelingen, de invasies, de oorlogen en de vernietigingen van onze planeet met een nog hogere snelheid….het heeft allemaal tot doel een meer reactionaire en fascistische orde te legitimeren, ten einde het kapitalistisch systeem te redden, en niet alleen in de VS.

Om de controle van deze macht over de wereld blijvend te kunnen handhaven zijn enerzijds bevoegdheden nodig die deze onderdrukking en daarmee de staatsmacht garanderen en anderzijds middelen om mensen laten geloven dat  het huidige systeem eeuwigdurend is en er “nu eenmaal geen alternatief” is voor de mensheid.

Maar dat alternatief is er wel; het is de revolutionaire strijd voor de omverwerping en uitroeiing van alles systemen die de kern van hun bestaan danken aan onderdrukking en uitbuiting. Of we dit succesvol kunnen klaarspelen, hangt in grote mate af van onze bereidheid van internationale samenwerking en solidariteit met andere onderdrukte volken en groepen mensen.

Internationale solidariteit en revolutionaire strijd is de sleutel tot de geboorte van een nieuwe samenleving waarin de mensheid vrij kan samenleven ongeacht geslacht, ras of nationaliteit. Vrouwen wereldwijd, hebben de meeste belangen bij zo’n samenleving.

Twee strijdvelden; één doel

Op deze turbulente weg zal onze organisatie actief deelnemen met de Campagne ter bestrijding van geweld tegen vrouwen in Iran en aan de internationale strijd tegen fascisme in de VS en in Europa.

Het uitvoeren van deze twee strijden in de tumultueuze situatie van de wereld van vandaag is zeer belangrijk.

De progressief liberale vrouwen die zich inspannen om zich te verzetten tegen het fascistisch systeem in het westen zullen de zelfde strijd moeten voeren als de vrouwen van onze campagne ter bestrijding van geweld tegen vrouwen in Iran  tegen het regime van de Islamitische republiek, als de onderwerping van vrouwen zich nog prominenter zal manifesteren.

Het actief vervullen van een rol in de internationale strijd en met name ondersteuning van de revolutionaire krachten in de VS zien wij als belangrijke internationale plicht en ook als een beslissende strijd waarmee alle vrijheid-zoekende, progressieve en revolutionaire mensen worden geconfronteerd.

Voor de werkelijkheid in Iran, maar ook op wereldschaal is behoefte aan een snelle en praktische reactie om de confrontatie aan te kunnen gaan. Daarom roepen wij alle vrouwen, in groepen en individueel op om actief deel te nemen aan de campagne ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en tegen het fascisme!

Schouder aan schouder verenigd en in grote aantallen, met de blik op overwinning, kunnen wij de strijd voor de emancipatie van de mensheid een belangrijke stap voorwaards brengen!

 01/03/2017

 8 March Women’s Organisation (Iran-Afghanistan)

www.8mars.com/ zan_dem_iran@hotmail.com / https://facebook.com/8Mars.org